2010-10-11

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz drugi włączył się w odchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce. W roku 2010 na terenie małopolski główne odchody rozpoczynamy już 18 października.

Harmonogram działań:
18.10.2010 r.  – Trzebinia - spotkanie informacyjno – promocyjne dla instytucji systemu opieki nad dzieckiem i rodziną: sędziowie rodzinni, kuratorska służba sądowa, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pedagodzy, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych -  współorganizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini.
21 – 22. 10. 2010 r. – spotkania otwarte w Sądzie Okręgowym w Krakowie dla wszystkich zainteresowanych mediacją – współorganizatorzy –  SO w Krakowie, Polskie Centrum Mediacji, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.
21.10.2010 – Spotkania informacyjne nt.  możliwości zastosowania mediacji w Andrychowie i Chrzanowie.
22.10.2010 r. – Wadowice - spotkanie informacyjno – promocyjne dla instytucji systemu opieki nad dzieckiem i rodziną: sędziowie rodzinni, kuratorska służba sądowa, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pedagodzy, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych -  współorganizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Naszym założeniem w organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji jest propagowanie informacji o możliwościach zastosowania mediacji, ze szczególnym uwzględniłem mediacji rodzinnych.
Mediacja jest to sposób na rozwiązanie konfliktów z udziałem trzeciej strony, którą jest mediator. Jak pokazuje nasza 4 – letnia praktyka w zakresie realizacji projektu „Wdrażanie mediacji rodzinnych w systemie pomocy dziecku i rodzinie”  jest to metoda bardzo korzystna w zakresie wypracowywania w rodzinach przeżywających kryzys satysfakcjonujących  i trwałych rozwiązań.
W Małopolsce mamy ok. 400 mediatorów, w tym ok. 150 przeszkolił wspólnie ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych ROPS w Krakowie.
Mediacja, chociaż metoda wciąż jeszcze mało rozpowszechniona i stosowana, została wskazano jako nowa metoda pracy socjalnej.
Mamy nadzieję, ze działania ROPS w Krakowie oraz organizacji promujących metodę mediacji przyczynią się do szerokiego stosowania mediacji oraz do podejmowania skuteczniejszych działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.


Przygotowanie:
Katarzyna Wojtanowicz – koordynator działań w zakresie realizacji projektu „Wdrażanie mediacji rodzinnych w systemie pomocy dziecku i rodzinie”.

Kontakt – tel. 12 422 06 36 w.21, kom. 604 60 19 80, email; kwojtanowicz@rops.krakow.pl.

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie