2010-10-13

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej oddaje w ręce użytkowników witrynę wizualizującą wskaźniki społeczne. Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych (IOSS) to zarazem rozbudowana baza danych, jak i interaktywne narzędzie pracy. „Obserwator” stawia sobie za cel wsparcie informacyjne realizatorów polityk społecznych w regionie. Witryna IOSS ułatwia monitoring sytuacji społecznej w Małopolsce oraz umożliwia jej szybką i sprawną diagnozę. Zapraszamy do korzystania z witryny.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie