0000-00-00

„Inicjatywy na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej. Uwarunkowania prawne, szanse i zagrożenia.” - konferencja w ramach IW EQUAL

W związku z realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Projektem IW Equal „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję „Inicjatywy na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej. Uwarunkowania prawne, szanse i zagrożenia.”

W związku z realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Projektem IW Equal „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję „Inicjatywy na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej. Uwarunkowania prawne, szanse i zagrożenia.”

Pierwsza część Konferencji dotyczyć będzie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w ramach których tworzą się zręby polskiej ekonomii społecznej. Celem części drugiej będzie przybliżenie Państwu polskich i zagranicznych inicjatyw oraz „dobrych praktyk”, realizowanych przede wszystkim w ramach IW Equal.

Konferencja zacznie się o godzinie 10.00, 31 marca 2005r. (czwartek)
w Centrum Kultury Żydowskiej przy ulicy Meiselsa 17 w Krakowie.
Bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do 24 marca b.r. telefonicznie: (012) 426-88-10, fax: (012) 426- 88-11


PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 10.05

Jadwiga Pauli - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Powitanie gości, przedstawienie porządku dnia.

10.05 – 10.15

Andrzej Sasuła - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Oficjalne otwarcie konferencji. Polityka Województwa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

10.15 – 10.50

Andrzej Sekuradzki – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Zakopane.

Zatrudnienie wspierane osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy.

10.50 – 11.25

Cezary Miżejewski.-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej

Kontekst tworzenia ram prawnych przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce.

11.25 – 12.00

Grażyna Spytek - Bendurska – Polska Konfederacji Pracodawców Polskich „Lewiatan”, Departament Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy

Społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce - perspektywa pracodawcy.

12.00 – 13. 00

PRZERWA KAWOWA (konferencja prasowa)

13.00 – 13.30

Jadwiga Pauli –

Dyrektor ROPS Kraków

Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”- prezentacja projektu.

13.30 – 14.00

Projekt IW EQUALFilip Standaert, De Punt, Belgia

Przykład dobrych praktyk w ramach ekonomii społecznej.

14.00 – 14.30

Projekt IW EQUALDave Thornett, SCEDU, Wielka Brytania

Przykład dobrych praktyk w ramach ekonomii społecznej.

14.30 – 15.00

Donat Kuczewski - Stowarzyszenie Solidarni PLUS, EKO „Szkoła Życia”

Readaptacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

15.00 – 15.30

EQUAL w Małopolsce

Projekty Partnerstw na Rzecz Rozwoju z zakresu wzmacniania krajowej gospodarki społecznej (temat D).

15.30 – 15.50

Pytania, dyskusja


Zakończenie

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie