2010-11-19

Projekt "Damy radę! Otwieramy własny biznes"

15 grudnia rozpocznie się nabór wniosków do projektu, w ramach którego osoby poszkodowane na skutek powodzi/osuwisk (w 2010 roku) będą mogły uzyskać 40 tys. zł. bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest przez Instytut InBIT w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i swoim zasięgiem obejmuje całe województwo małopolskie.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości dzięki wzrostowi samozatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego oraz nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjentów projektu. Przygotowana oferta zawiera kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które bezpośrednio zostały dotknięte skutkami powodzi/osuwisk oraz osoby mieszkające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu pobierania zasiłku dla osób poszkodowanych przez powódź/osuwiska w 2010 r.

Uczestnicy, w ramach projektu, wezmą udział w kursie przedsiębiorczości. Każdy z uczestników projektu ma także zagwarantowane minimum 8 godzin doradztwa indywidualnego oraz 18 godzin doradztwa grupowego. Doradztwo ma na celu udzielenie pomocy w zakresie przygotowania biznes planu własnej firmy. 

Rekrutacja do projektu potrwa do 5 stycznia 2011 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu www.damyrade.pl. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: tel. 697 790 813, 12 626 01 50.

Pobierz pdf
 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie