2010-12-03

Konferencja "Integracja społeczna - różne drogi, jeden cel" – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję "Integracja społeczna - różne drogi, jeden cel" organizowaną przez projekty systemowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Krakowie: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej i Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.
Celem konferencji jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość przedmiotowych projektów systemowych. Mamy nadzieję, iż spotkanie to będzie świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych, a także stanie się okazją do refleksji nad drogami rozwoju polityki społecznej w Małopolsce.


Konferencja odbędzie się w dniu która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 roku w Krakowie, w godzinach: 10.00 - 15.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39.

Szczegółowy program

Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych o potwierdzenie udziału w konferencji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 9 grudnia 2010 r.:
•    pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32; 30 – 070 Kraków,
•    pocztą elektroniczną na adres: ibanasiewicz@rops.krakow.pl,
•    telefonicznie: (012) 661-03-00 wew. 40,
•    faksem: 012/4220636 w. 44.

Formularz zgłoszeniowy

Zachęcamy do udziału w konferencji. Będzie nam miło Państwa gościć.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie