2011-01-20

Mediacje i mediator rodzinny w systemie wspierania rodziny

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pracą magisterską podejmującą problematykę mediacji rodzinnych oraz roli mediatora rodzinnego. Publikację można pobrać pod tym adresem: http://www.rops.krakow.pl/index.php?s=raporty&sub=4
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie