2011-03-24

Porozumienie o współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego

W dniu 24 marca br. zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Panią Wiolettą Wilimską, a Prezesem Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Panem Aleksandrem Waszkielewiczem w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Podpisane porozumienie jest pierwszym krokiem do realizacji wspólnych inicjatyw, nakierowanych przede wszystkim na wzmacnianie pozycji osób z niepełnosprawnością w funkcjonowaniu społecznym, wzmacnianie gmin i powiatów w realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz propagowanie i uświadamianie znaczenia rozwoju wczesnego wspomagania na terenie gmin i powiatów.

W tym roku skupimy się na realizacji dwóch przedsięwzięć. Pierwszym z nich jest  organizacja spotkań w małopolskich powiatach, podczas których będzie podejmowany problem budowy systemu wczesnego wspomagania na danym terenie. Drugim jest oraz Małopolski do organizowanego przez FIRR konkursu „Samorząd równych szans” i przyznawanie specjalnych nagród małopolskim jednostkom samorządu terytorialnego za najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Porozumienie zakłada również możliwość podjęcia współpracy w kolejnych inicjatywach, a także wspólne opracowywanie projektów z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Obie strony wyraziły gotowość w dołożeniu wszelkich starań w realizacji zaplanowanych zadań oraz wzajemnego wspierania i promowania.
 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie