2011-04-01

Dzień otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

2 kwietnia 2011 r. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 zaprasza w godzinach od 9.00 do 13.00 na "Dzień Otwarty" dzieci i młodzież z wadą wzroku wraz z rodzicami.

W programie Dnia Otwartego przede wszystkim:

 1. multimedialna oferta Ośrodka
 2. zwiedzanie Ośrodka wraz z jego pracowniami
 3. spotkania ze specjalistami w gabinetach: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orientacji przestrzennej, terapii widzenia, logopedii, terapii pedagogicznej, terapii audio-psycho-lingwistycznej, muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej;
 4. konsultacje z pedagogami i psychologami, dyrekcją oraz doradcą zawodowym w sprawie rekrutacji do naszych szkół
 5. bezpłatne konsultacje, które obejmują:
 • ocenę funkcjonalnego widzenia,
 • dobór pomocy optycznych,
 • diagnozę umiejętności poruszania się w przestrzeni,
 • ocenę rozwoju ruchowego (postawy),
 • dobór, metod, form i technik pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem,
 • rozmowę z pedagogiem, psychologiem i dyrektorem.

W ciągu roku można również umówić się na konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 13.00 pod numerem telefonu: 12 266 66 80 wew 35 lub 36.

www.blind.krakow.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie