0000-00-00

Szkolenie dla liderów małopolskich organizacji pozarządowych ZASADY PISANIA PROJEKTÓW

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie zaprasza do udziału w organizowanym szkoleniu na temat Zasady pisania projektów. Szkolenie jest elementem Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006 oraz Wojewódzkiego Programu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej na lata 2004 - 2006.

Podczas spotkania omówimy:
- ogólne zasady tworzenia projektu
- zasady konstruowania celów, diagnozy, opisu działania i budżetu projektu
- obowiązujący wniosek o dotację
- najnowsze zmiany w obowiązującym wniosku o dotację (oferta podmiotu)


Spotkanie odbędzie się dnia 29 kwietnia 2005 r. w siedzibie ROPS w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 1, I p., w godz. 10.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Koszt szkolenia pokrywa w całości Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 25.04.2005 r.
(liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia prosimy kierować:
telefonicznie pod numer - 12/422-06-36; 12/430-29-73;

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie