2011-11-03

Studia podyplomowe - III edycja

Przesunięcie terminu rozpoczęcia III edycji Studiów Podyplomowych projekt 1.45 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”- edycja III, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.
W związku z ogłoszeniem przetargu na realizację projektu 1.45 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”-  edycja III, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie przewiduje rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku  Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej  (jedyny uruchamiany kierunek w tej edycji) na przełomie stycznia/lutego 2012 r.  
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie