2012-10-08

Akademia 50+

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Fundacja 4SELF zapraszają do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach AKADEMIA 50+ to nowy projekt, współfinansowany przez Fundusz Incjatyw Obywatelskich, który pozwoli pracownikom i wolontariuszom Państwa organizacji poszerzyć wiedzę z zakresu: · finansów i bankowości · budowania wizerunku oraz komunikacji z otoczeniem · źródeł pozyskiwania i rozliczania środków na działalność.
Na szkoleniach oraz podczas indywidualnych konsultacji pomożemy zmierzyć się Wam z takimi zagadnieniami jak:
· skuteczny fundrising
· efektywna i świadoma współpraca z bankiem
· sprawne zarządzanie projektem
· przemyślana strategia wraz ze skuteczną komunikacją.

 
Do udziału w projekcie i w spotkaniach konsultacyjnych zapraszamy przede wszystkim osoby, które ukończyły 50 rok życia (zgłoszenia przyjmujemy też od osób, niespełniających kryterium wiekowego – będą rozpatrywane w drugiej kolejności), będących przedstawicielami:
· Uniwersytetów Trzeciego Wieku
· Fundacji
· Stowarzyszeń
· Hospicjów
· Grup nieformalnych
· Spółdzielni socjalnych
· Inicjatyw obywatelskich
· oraz osoby chcące założyć własne NGO.

Projekt obejmuje  województwa:
· małopolskie
· śląskie
· świętokrzyskie
· podkarpackie

Pierwsze szkolenia w Krakowie odbędą się w październiku i listopadzie br.
www.akademia50plus.uj.pl/index.php/harmonogram-szkolen
Szkolenie obejmuje 4 dni po 8h. Zapewniamy przerwy kawowe i lunch, a także materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia kursu.

 
Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na  www.akademia50plus.uj.pl, uzupełniony elektronicznie lub zeskanowany wyślij na adres: rekrutacja@akademia50plus.uj.pl i czekaj na naszą odpowiedź o zakwalifikowaniu do projektu. Można też przesłać formularz pocztą tradycyjną na adres podany poniżej.
Na kopercie prosimy napisać „Akademia 50+“.

Biuro Projektu:
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Karmelicka 34
31-131 Kraków

Informacje:
Anna Wrzesińska,
tel. 691 769 463
e-mail: biuro@akademia50plus.uj.pl

www.akademia50plus.uj.pl


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie