2012-06-05

„Współpraca międzypokoleniowa – szanse i możliwości” – konferencja

Istota i znaczenie wolontariatu osób dojrzałych i młodzieży w placówkach pomocy społecznej, problem cierpienia i śmierci podopiecznego w domach pomocy społecznej, a także wyniki pokontrolne, przeprowadzone w instytucjach pomocy społecznej w województwie małopolskim – to główne tematy konferencji „Współpraca międzypokoleniowa – szanse i.możliwości” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.  
 
Konferencja, która odbędzie się 13 czerwca 2012 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie to coroczne spotkanie środowiska ekspertów w dziedzinie pomocy społecznej z praktykami organizowane w ramach Festiwalu „ Domek Artystów Wszelakich” 
 

Ideę pracy wolontariackiej wśród seniorów przedstawi uczestnikom Pani Mariola Pękala-Piekarska - wiceprezes Stowarzyszenia UTW w Nowym Sączu, natomiast problematykę starości i śmierci w domach pomocy społecznej poruszy Pani Krystyna Kochan pracownik socjalny z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Wnioski i standardy usług w tych instytucjach zaprezentuje Pani Małgorzata Lechowicz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Dodatkowo uczestnicy tego spotkania będą mieli okazję zapoznać się z  osiągnięciami Regionalnej Platformy Współpracy powołanej w roku ubiegłym przez ROPS w Krakowie oraz projektem Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

 

Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10.00. Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu tego spotkania znajdują się w załączniku agenda spotkania.

 


Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc (12 639-14-40, 12 639-14-03) oraz o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i.przesłanie jej w terminie do 11 czerwca 2012 r. pocztą elektroniczną na adres:
szkoleniapok@rops.krakow.pl
Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie zmiany w planie dnia. Udział w konferencji jest bezpłatny, a koszty organizacyjne finansowane są w ramach projektu systemowego Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.
 
AGENDA SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie