2012-06-11

Ekonomia społeczna na krakowskim Rynku Głównym

W dniach 9 - 10 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Tegoroczna edycja targów była imprezą towarzyszącą 9. Ogólnopolskim Dniom Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” i 8. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanych przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.
Targi były znakomitą okazją do zapoznania się z ofertą małopolskich przedsiębiorstw społecznych, twórczością osób niepełnosprawnych, a także do rozmowy z praktykami oraz ekspertami w tej dziedzinie. Na stoisku informacyjno - promocyjnym można było dowiedzieć się więcej o samej idei ekonomii społecznej oraz działaniach podejmowanych w ramach tego obszaru w Małopolsce. Formuła Targów umożliwiła Małopolanom i turystom odwiedzającym Rynek Główny zakup wyjątkowych, niepowtarzanych wyrobów, przez co można było jednocześnie wesprzeć działalność prezentujących się firm.

W tegorocznej edycji Targów, uczestniczyły następujące podmioty:
  • Spółdzielnia Socjalna OPOKA
  • Przedsiębiorstwo Społeczne "Ognisko" Sp. z o.o.
  • Fundacja ARTES
  • Fundacja Wspólnota Nadziei
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
  • Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo"
  • Krakowska Fundacja Hamlet
  • ROPS w Krakowie – prezentacja projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

Targi Ekonomii Społecznej to impreza organizowana w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie informacji o działalności podmiotów ekonomii społecznej wśród mieszkańców Krakowa i Małopolski. Umożliwiając prezentację usług i produktów, pomagamy przedsiębiorstwom społecznym w pozyskaniu nowych klientów oraz w promocji samej idei ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia znajduje się na stronie:  www.es.malopolska.pl
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie