2012-07-09

Samorząd Równych Szans- przedłużenie terminu do 13 lipca

Na prośbę samorządów przedłużamy przyjęcie aplikacji do konkursu o tytuł „Samorządu Równych Szans" do 13 lipca 2012r.

Jednocześnie bardzo prosimy, o przysyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Państwowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia.

Laureaci tegorocznej edycji otrzymają statuetki, wyróżnienia i dyplomy. Przyznane zostaną również nagrody specjalne.

Partnerem organizacji konkursu na terenie województwa małopolskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Małopolskie samorządy już po raz drugi będą mogły ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans". Patronat nad edycją regionalną konkursu objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza oraz prezentacji projektu w formacie Powet Point. Ostateczny termin składania wniosków upływa 13 lipca 2012 r. Prosimy o przysyłanie
podpisanych aplikacji pocztą elektroniczną na adres e-mail:
srs@firr.org.pl

Lista laureatów zostanie ogłoszona do końca sierpnia 2012 r. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w ostatnim kwartale bieżącego roku, a laureaci zostaną na nią zaproszeni listownie.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat konkursu udziela:
Kinga Dumnicka tel. 663-000-035
Agata Szal
tel. 663-883-341

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie