0000-00-00

Szkolenie z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia zaplanowaliśmy dla dwóch grup: poziom podstawowy i zaawansowany. Zakres szkolenia:• finansowanie projektów z EFS• zasady przygotowania projektu i wypełniania formularza aplikacyjnego• kwalifikowalność kosztów szkolenia są bezpłatne
więcej...
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie