0000-00-00

Wolne miejsca na dwudniowym szkoleniu z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie informuje, iż dysponujemy wolnymi miejscami w dwudniowym szkoleniu z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
31- 026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 1 tel./fax 422-06-36, 430-29-73
e-mail: bmagiera@rops.krakow.pl

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie informuje, iż dysponujemy wolnymi miejscami w dwudniowym szkoleniu z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

  Cele szkolenia
 • zapoznanie się z możliwościami finansowania projektów z EFS
 • zapoznanie się z zasadami przygotowania projektu i wypełniania formularza aplikacyjnego

Spotkania kierowane są do Projektodawców Działania 1.5 SPO RZL głównie przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Organizacji Pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zajęcia odbędą się w dniach 13,14 lipca 2005 r. w godz. 9.30-16.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Instytucie Studiów Strategicznych, przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie.

Liczba miejsc jest ograniczona, liczebność grup 15 - 18 osób, o udziale w zajęciach zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

Działanie 1.5 SPO RZL Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka - poziom zaawansowany przeznaczone jest dla osób znających podstawowe zasady obowiązujące w Europejskim Funduszu Społecznym, mających za sobą pierwsze złożone wnioski do działania 1.5 SPO RZL lub będących w trakcie pracy nad nimi.

  Program szkolenia:
 • Działanie 1.5 SPO RZL - przypomnienie,
 • zarządzanie cyklem projektu (drzewa, matryca) - zajęcia warsztatowe
 • przygotowanie projektu - zajęcia warsztatowe,
 • wniosek,
 • wdrażanie (raportowanie, monitoring, audyt, wnioski o płatność).

W celu zgłoszeniu swojego udziału w szkoleniu należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej www.iss.krakow.pl/roszefs, wypełnić i przesłać na adres e-mail: d.kobylec@iss.krakow.pl lub fax: 012 421-83-40

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Program "Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)" jest finansowany ze środków programu Phare 2002 Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie