Załaduj kalendarz
KALENDARIUM Ukryj kalendarium

Realizowane projekty

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych www.rops.krakow.pl/lewa/malopolski-inkubator-innowacji-spolecznych-25/o-projekcie-96.html Projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w... Więcej >
Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap II www.es.malopolska.pl Projekt "Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Op... Więcej >
Sami-Dzielni www.rops.krakow.pl/lewa/sami-dzielni-32/o-projekcie-127.html Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany w ramach Pro... Więcej >
System Partycypacyjnego Zarządzania Sferą Ekonomii Społecznej Lider: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Partnerzy:... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl