Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Oferta wolontariatu/Volunteer offer

Data: 2019-03-07 Nr referencyjny: FK-1115-2/19

PL: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje wolontariusza do prowadzenia zajęć dla pracowników z języka angielskiego dla grupy na poziomie średniozaawansowanym w formie konwersacji wyspecjalizowanych w obszarze polityki społecznej.

  1. Zadania wolontariusza:

 Realizacja zajęć z języka angielskiego dla grupy na poziomie średniozaawansowanym w formie konwersacji wyspecjalizowanych w obszarze polityki społecznej

 2. Potrzebne kwalifikacje:

 • oferta przeznaczona dla zagranicznych studentów - native speaker,
 • umiejętność pracy z grupą,
 • mile widziani studenci kierunków: socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, pedagogika, psychologia, ekonomia społeczna,
 • mile widziani zagraniczni studenci Erasmusa.

 3. Wymagane dokumenty:

 4. Korzyści dla wolontariusza:

 •  umowa o świadczenie usług wolontarystycznych, zaświadczenie o zaangażowaniu,
 • nabycie doświadczenia w przeprowadzaniu lekcji językowych,
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem polityki społecznej w Małopolsce,
 • współpraca z interesującym zespołem,
 • możliwość samorozwoju.

 5. Liczba potrzebnych wolontariuszy:

 2 os.

 6. Wymiar czasowy:

 • w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.,
 • 2 grupy, każda z grup raz w tygodniu w wymiarze 90 min.

7. Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 13 marca 2019 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Nr tel.: 12 422 06 36

Strona www: https://www.rops.krakow.pl/

8. Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji.

selekcji merytorycznej - rozmowa z kandydatami.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.EN: Regional Centre for Social Policy in Cracow is looking for a volunteer to conduct courses in English for a group of employees of the Centre in the form of conversations devoted to social policy. The courses will be conducted on an intermediate level.

1. Volunteer tasks:

Conducting courses in English on an intermediate level – in the form of conversations concerning social policy.

2. Qualifications needed:

 • The offer is addressed to foreign students – native speakers;
 • Ability to work in a group;
 • Students of the following faculties are more than welcome: social work, sociology, psychology, economy;
 • Foreign Erasmus students are welcomed.

3. Documents needed:

 • CV along with a letter of motivation
 • Statement and information clause available on the (https://www.rops.krakow.pl/gora/praca-w-rops-6/ogloszeniawyniki-96/ogloszenia-nowe.html – a candidate must print those documents and provide a signature.

4. Advantages for volunteers:

 • Volunteer agreement, certification of engagement,
 • Experience in conducting language courses,
 • Getting to know regional public administration specifics and social economy in the Małopolska Region,
 • Cooperation with an interesting group of people,
 • Self-development.

5. Number of volunteers needed:

2 persons

6. Timeframe:

 • 1st April – 30th June 2019,
 • 2 groups, each once a week – 1,5 h

7. Contact:

All interested candidates must provide necessary documents in a paper version to the Regional Centre for Social Policy in Cracow seat (Delivery log that is situated on the ground floor), Piastowska 32 (in person or by post) till 13th March 2019.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Piastowska 32, 30-070 Kraków

tel. 12 422 06 36

www.rops.krakow.pl

8. Recruitment process consists of:

 • pre-selection (formal) – formal documents’ analysis and qualifying candidates to the next stage
 • recruitment interview

Selected candidates will be informed about the selection procedure and next recruitment stages by e-mail address or by telephone number provided.

You are cordially invited to apply!

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl