Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-24/20) Data: 2020-11-03
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 0,5 etatu , FK-110-24/20-wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-25/20) Data: 2020-11-03
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor ds. kontroli zarządczej w wymiarze 0,5 etatu , FK-110-25/20 - wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-23/20) Data: 2020-10-15
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-23/20– wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-22/20) Data: 2020-09-25
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 0,5 etatu , FK-110-22/20-wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: ( FK-110-19/20) Data: 2020-10-15
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), FK-110-19/20- wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-20/20) Data: 2020-09-25
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu w Dziale Innowacji Społecznych, wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-20/20 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-18/20) Data: 2020-08-25
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu w Dziale Innowacji Społecznych, wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-18/20 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-16/20) Data: 2020-08-25
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), FK-110-16/20- wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-17/20) Data: 2020-09-04
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. finansowo-rozliczeniowych w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom 9.2 RPO” (Projekt realizowany do 30 marca 2021 roku), wymiarze 1,0 etatu (1 etat)–Nr REF. FK-110-17/20–wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-14/20) Data: 2020-07-23
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), FK-110-14/20- wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-15/20) Data: 2020-07-23
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowo- rozliczeniowych w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom 9.2 RPO” (Projekt realizowany do 30 marca 2021 roku), wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-15/20 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-13/20) Data: 2020-06-05
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), FK-110-13/20- wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-12/20) Data: 2020-05-11
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE-Inspektor ds. realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” w Dziale Ekonomii Społecznej w wymiarze 1,0 etatu - 1 etat, FK-110-12/20 - wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-6/20) Data: 2020-05-11
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), FK-110-6/20- wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-7/20) Data: 2020-05-11
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor ds. kontroli zarządczej w wymiarze 0,5 etatu , FK-110-7/20 - wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-8/20-) Data: 2020-07-23
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 0,5 etatu, FK-110-8/20- wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-9/20) Data: 2020-07-02
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Referent ds. realizacji projektu „ Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu - 2 etaty, FK-110-9/20- wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-10/20) Data: 2020-06-23
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Referent ds. realizacji projektu „ Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu - 1 etat, FK-110-10/20 - wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W...

Nr referencyjny: (FK-110-11/20) Data: 2020-07-02
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Referent ds. Polityki Społecznej w Dziale Polityki Społecznej, Zespół Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w wymiarze 1,0 etatu - 1 etat, FK-110-11/20 - wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE I...

Nr referencyjny: (FK-110-5/20) Data: 2020-02-19
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), FK-110-5/20 - wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (FK-110-2/20 ) Data: 2020-02-14
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (2 etaty) – Nr REF. FK-110-2/20 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1/20) Data: 2020-01-21
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Kadr i Płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-1/20 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-23/19) Data: 2020-01-27
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-23/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (FK-110-22/19) Data: 2020-01-29
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-22/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (FK-110-21/19) Data: 2019-12-20
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-21/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-20/19) Data: 2019-10-10
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-20/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-19/19) Data: 2019-09-02
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-19/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-18/19) Data: 2019-08-05
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-18/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-17/19) Data: 2019-08-09
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. rozliczeń finansowych w Dziale Finansów i Kadr, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Natalii Małas zamieszkałej w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz został pozytywnie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: r...

Nr referencyjny: (FK-110-16/19) Data: 2019-07-16
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Karolinie Szymura zamieszkałej w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz został pozytywnie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (Fk-110-14/19) Data: 2019-07-10
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - Kandydat zrezygnował z udziału w naborze. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (FK-110-15/19) Data: 2019-07-10
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - Kandydat nie otrzymał wymaganej ilości punktów z testu kwalifikacyjnego, by mógł zostać zaproszony do dalszej części naboru - rozmowy kwalifikacyjnej. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-13/19) Data: 2019-07-11
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” (2 etaty) propozycja zatrudnienia została przedstawiona Panu Piotrowi Sokołowskiemu zamieszkałemu w Krakowie oraz Panu Krystianowi Skowronkowi zamieszkałemu w Krakowie. Kandydaci w tracie selekcji merytorycznej naboru, wykazali się dobrą znajomością przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze oraz zostali pozytywnie ocenieni przez Komisje Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-12/19) Data: 2019-06-17
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-12/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (FK-110-11/19) Data: 2019-06-17
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-11/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-10/19) Data: 2019-05-28
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-10/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-9/19) Data: 2019-05-28
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-9/19 – termin testu kwalifikacyjnego Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (FK-110-8/19) Data: 2019-05-15
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-8/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-6/19 ) Data: 2019-04-09
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-6/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-7/19) Data: 2019-04-11
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-7/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: r...

Nr referencyjny: (FK-110-5/19) Data: 2019-04-10
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-5/19 - wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-4/19) Data: 2019-03-15
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-4/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: ( FK-110-3/19) Data: 2019-03-15
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-3/19 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-2/19 ) Data: 2019-02-26
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-2/19 – wyniki naboru. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-31/18 ) Data: 2019-01-23
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-31/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: r...

Nr referencyjny: ( FK-110-30/18) Data: 2019-01-23
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-30/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-29/18) Data: 2019-01-23
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (2 etaty) – Nr REF. FK-110-29/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-28/18) Data: 2018-12-31
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-28/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-27/18) Data: 2019-01-02
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-27/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: r...

Nr referencyjny: (REF. FK-110-26/18) Data: 2018-12-03
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-26/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspekto...

Nr referencyjny: ( Nr REF. FK-110-25/18 ) Data: 2018-11-27
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-25/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Nr REF. FK-110-23/18 - Starszy Specjalista ds. usług społecznych w Dziale d...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-24/18) Data: 2018-09-26
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Nr REF. FK-110-23/18 - Starszy Specjalista ds. usług społecznych w Dziale ds. realizacji projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referen...

Nr referencyjny: (FK-110-23/18) Data: 2018-08-24
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-23/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-22/18) Data: 2018-08-06
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Katarzynie Łasce zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-21/18 ) Data: 2018-08-01
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu "Sami-Dzielni!Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-21/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: R...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-20/18) Data: 2018-07-27
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 25 lipca 2018 r. Kandydat uczestniczący w naborze nie spełnił oczekiwań stawianych Kandydatom na stanowisko: Referent ds. polityki społecznej, w związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referen...

Nr referencyjny: (FK-110-18/18) Data: 2018-08-01
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-18/18 – wyniki naboru Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-19/18) Data: 2018-07-27
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 25 lipca 2018 r. Kandydat uczestniczący w naborze nie spełnił oczekiwań stawianych Kandydatom na stanowisko Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” , w związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-17/18) Data: 2018-07-06
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-17/18 – wyniki naboru. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:...

Nr referencyjny: (FK-110-16/18) Data: 2018-06-20
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak osób zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. polityki społecznej w Dziale ds. polityki społecznej w wymiarze...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-15/18 ) Data: 2018-06-15
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: Referent ds. polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Kornelii Kucharskiej zamieszkałej w Kiczycach. Kandydatka wykazała się dobra znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisje Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. rozliczeń finansowych w Dziale ds. Finansów i Kadr w wymiarze 1,...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-14/18) Data: 2018-06-15
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Alicji Sołtys zamieszkałej w Pisarzowej. Kandydatka wykazała się dobra znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisje Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nr REF. FK-110-12/18 referent ds. realizacji projektu "Sami Dzielni! Nowe sta...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-12/18 ) Data: 2018-06-07
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu "Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Justynie Nizio zamieszkałej w Inwałdzie. Kandydatka wykazała się dobra znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisje Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. realizacji projektu "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej wspó...

Nr referencyjny: (Nr REF FK-110-13/18) Data: 2018-05-17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. realizacji projektu "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" w wymiarze 1,0 Nr REF. FK-110-13/18 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-11/18 Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu...

Data: 2018-04-27
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-11/18 Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-10/18: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etat...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-10/18) Data: 2018-04-27
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-10/18: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-10/18 – składanie ofert do dnia 25 kwietnia 2018 r. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR REF. FK-110-9/18 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. P...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-9/18) Data: 2018-04-24
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR REF. FK-110-8/18 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Pi...

Nr referencyjny: ( Nr REF. FK-110-8/18 ) Data: 2018-04-30
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze:Inspektor ds. realizacji projektu "Sami-Dzielni!Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycję zatrudnienia przedstawiono Pani Agacie Drygale-Pękali zamieszkałej w Ostrężnicy. Kandydat spełnił wymagania wskazane w ogłoszeniu. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR REF. FK-110-7/18

Nr referencyjny: (REF. FK-110-7/18) Data: 2018-04-10
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR REF. FK-110-6/18

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-6/18) Data: 2018-04-04
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nr REF. FK-110-5/18 Inspektor ds. realizacji projektu "KOOPERACJE 3D -model w...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-5/18) Data: 2018-03-26
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia i rodzin” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Marzenie Malawskiej zamieszkałej w Medyce. Kandydatka wykazała się dobra znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisje Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

GŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR REF. FK-110-4/18 Inspektor ds. realizacji projektu "Sami-Dzielni!Nowe stand...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-4/18) Data: 2018-03-06
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 Nr REF. FK-110-3/18 REGION...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-3/18) Data: 2018-02-27
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - przedstawiona aplikacja nie spełniła wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR FK-110-2/18 :Inspektor ds. rozliczeń finansowo-księgowych w wymiarze 1,0 et...

Nr referencyjny: (NR FK-110-2/18) Data: 2018-01-30
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. usług społecznych w Dziale ds. realizacji projektu Małopolski In...

Nr referencyjny: (FK-110-1/18) Data: 2018-02-05
Kandydat nie spełnił wymaganych oczekiwań do objęcia objęcia stanowiska. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. rozliczeń finansowo-księgowych w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. F...

Nr referencyjny: (FK-110-47/17 ) Data: 2017-12-11
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty – brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. usług społecznych w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator I...

Nr referencyjny: (FK-110-46/17) Data: 2017-12-11
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty – brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), umowa...

Nr referencyjny: (FK-110-45/17) Data: 2017-11-23
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent ds asystencko-organizacyjnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Roksanie Mirek zamieszkałej w Krzeszowicach. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Działu ds. projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” w...

Nr referencyjny: (FK-110-44/17) Data: 2018-01-09
Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Działu ds. projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” nie został rozstrzygnięty z uwagi na odpadnięcie w toku postępowania przesłanek do przeprowadzenia naboru (kontynuacja zatrudnienia z pracownikiem samorządowym dotychczas zajmującym stanowisko). Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze...

Data: 2017-11-02
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Katarzynie Wałęga zamieszkałej w Krakowie, Pani Marcie Piątek zamieszkałej w Krakowie oraz Pani Annie Ruta zamieszkałej w Krakowie. Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz zostały najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. rozliczeń finansowo-księgowych w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. F...

Nr referencyjny: (FK-110-42/17) Data: 2017-10-23
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator...

Nr referencyjny: (FK-110-40/17) Data: 2017-10-11
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Karolinie Walocha zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się najlepszą znajomością obszaru merytorycznego określonego w ogłoszeniu spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. usług społecznych w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator I...

Nr referencyjny: (FK-110-41/17) Data: 2017-10-23
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - przedstawiona aplikacja nie spełniła wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze...

Nr referencyjny: (FK-110-39/17) Data: 2017-09-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Agacie Dziedzic zamieszkałej w Łącku. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

!!! Umowa zlecenie na przygotowanie/porządkowanie/archiwizowanie dokumentacji - oferta ważna do dnia 31.08.2017 r.

Data: 2017-08-31
Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze...

Nr referencyjny: (FK-110-38/17) Data: 2017-09-01
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - nie wpłynęła żadna aplikacja. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Działu ds. projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr system...

Nr referencyjny: (FK-110-37/17) Data: 2017-09-04
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Kierownika Działu ds. projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Panu Piotrowi Maurkowi zamieszkałemu w Krakowie. Pan Piotr Maurek - kandydat posiada kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje niezbędne do pełnienia funkcji kierownika Działu ds. projektu. Podczas procedury kwalifikacyjnej (test i rozmowa) wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa, jak i dokumentów programowych dotyczących projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Inspektor ds. usług społecznych w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator In...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-36/17) Data: 2017-09-08
Kandydat nie spełnił wymaganych oczekiwań do objęcia stanowiska. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. rozliczeń finansowo-księgowych w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF....

Nr referencyjny: (FK-110-33/17) Data: 2017-09-04
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, z uwagi na brak zainteresowania ogłoszeniem przez potencjalnych Kandydatów. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. kadr w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-34/17 – Wyniki nabo...

Nr referencyjny: (FK-110-34/17) Data: 2017-09-04
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - proces naboru zakończył się na etapie analizy przedstawionych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, z uwagi na brak dokumentów poświadczających 2–letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowym. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. realizacji projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr sys...

Nr referencyjny: (FK-110-30/17) Data: 2017-09-04
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Inspektor ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Magdalenie Augustowskiej zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), umowa...

Nr referencyjny: (FK-110-31/17) Data: 2017-09-08
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty – żaden z Kandydatów nie spełnił w dostatecznym stopniu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Inspektor ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator...

Nr referencyjny: (FK-110-32/17) Data: 2017-09-04
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - proces naboru zakończył się na etapie analizy przedstawionych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, z uwagi na brak dokumentów poświadczających 2–letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym minimum rok doświadczenia we wdrażaniu projektu innowacyjnego. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. współpracy PES, nauki i biznesu w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK...

Nr referencyjny: (FK-110-29/17) Data: 2017-08-11
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. kadr w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK-110-27/17

Nr referencyjny: (FK-110-27/17) Data: 2017-08-01
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. rozliczeń finansowo-księgowych w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK...

Nr referencyjny: (FK-110-28/17) Data: 2017-08-01
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik ds. projektu w wymiarze 1,0 etatu - Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-26/17) Data: 2017-08-11
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - Kandydatowi nie zaproponowano zatrudnienia. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-24/17 ) Data: 2017-08-01
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego zatrudniono: Panią Iwonę Kosak zamieszkałą w Krakowie; Panią Katarzynę Kozak zamieszkałą w Dobczycach; Pana Mariusza Nodzyńskiego zamieszkałego w Krakowie; Pana Michała Szota zamieszkałego w Krakowie. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: pomoc administracyjna w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiar...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-25/17 ) Data: 2017-08-01
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pomocy administracyjnej zatrudniono: Panią Elżbietę Cegłę zamieszkałą w Krakowie; Panią Anetę Kunderę zamieszkałą w Krakowie; Panią Krystynę Popielę zamieszkałą w Tarnowie; Pana Andrzeja Stefaniaka zamieszkałego w Krakowie. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. realizacji projektu w dziale ds. realizacji projektu Małopolski...

Nr referencyjny: ( NR. REF. FK-110-23/17 ) Data: 2017-08-01
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - Kandydat nie spełnił wymagań formalnych. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowo-księgowych w wymiarze 1,0 etatu (...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-22/17 ) Data: 2017-07-14
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze...

Nr referencyjny: ( NR. REF. FK-110-21/17) Data: 2017-07-14
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - Kandydat zrezygnował z propozycji zatrudnienia. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego NR. REF. F...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-20/17 ) Data: 2017-06-23
Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego został wybrany: Pan Sebastian Kameduła zamieszkały w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pan Sebastian Kameduła podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się znajomością przepisów pozwalającą na zatrudnienie, na wyżej wymienionym stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-19/17

Nr referencyjny: ( NR. REF. FK-110-19/17 ) Data: 2017-06-27
Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze Referent ds. asystencko-organizacyjnych została wybrana: Pani Wioletta Gadowska-Kita zamieszkała w Krakowie. Pani Wioletta Gadowska-Kita podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat)

Nr referencyjny: ( NR. REF. FK-110-17/17 ) Data: 2017-05-26
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty ponieważ w ramach przeprowadzonego naboru kandydaci nie wykazali się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na tym stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. współpracy PES, nauki i biznesu w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) w...

Nr referencyjny: ( NR. REF. FK-110-18/17) Data: 2017-06-26
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie spełniły wymogów formalnych. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), umowa...

Nr referencyjny: (FK-110-16/17) Data: 2017-05-08
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze...

Nr referencyjny: (FK-110-14/17) Data: 2017-05-24
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty ponieważ w ramach przeprowadzonego naboru kandydaci nie wykazali się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na tym stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Konsultant ds. badań, analiz i ewaluacji w wymiarze 1,0 etatu (1 etat )

Nr referencyjny: (FK-110-15/17) Data: 2017-05-08
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-13/17) Data: 2017-05-10
W wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego zatrudniono: Pana Macieja Cempę zamieszkałego w Bochni, Pana Wojciecha Janczurę zamieszkałego w Krakowie, Panią Magdalenę Pająk zamieszkałą w Czernichowie, Panią Bożenę Piwowarczyk zamieszkałą w Krakowie. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-...

Nr referencyjny: (FK-110-12/17) Data: 2017-05-02
Kandydat zrezygnował z propozycji zatrudnienia - nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: Inspektor ds. współpracy PES, nauki i biznesu w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) w Dziale Ek...

Nr referencyjny: (FK-110-11/17) Data: 2017-05-02
Kandydaci nie spełnili wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu - nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: Referent ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-...

Nr referencyjny: (FK-110-10/17) Data: 2017-04-19
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: Konsultant ds. badań, analiz i ewaluacji w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110...

Data: 2017-04-13
Nabór na wolne stanowisko Konsultant ds. badań, analiz i ewaluacji pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze...

Nr referencyjny: (FK-110-8/17) Data: 2017-04-03
W wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Referenta w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego zostali zatrudnieni: 1. Pani Agata Klakla zamieszkała w Krakowie; 2. Pani Bogumiła Serediuk zamieszkała w Krakowie; 3. Pani Monika Tarnowska zamieszkała w Modlniczce; 4. Pani Anna Ziemba zamieszkała w Radłowie. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. kadr w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-7/17 – Wyn...

Nr referencyjny: (FK-110-7/17) Data: 2017-04-03
W wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Referenta w Dziale Finansów i Kadr została zatrudniona Pani Urszula Firlit zamieszkała w Chrzanowie. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-...

Nr referencyjny: (FK-110-6/17 ) Data: 2017-03-14
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - Kandydat zrezygnował z propozycji zatrudnienia. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-4/17: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia S...

Nr referencyjny: (FK-110-4/17) Data: 2017-02-16
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (umowa na zastępstwo) kandydatka, która spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do udziału w selekcji merytorycznej, zrezygnowała z udziału w naborze. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-5/17 – zak...

Nr referencyjny: (FK-110-5/17) Data: 2017-02-14
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Inspektor ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor - osoba koordynująca działania w Zespole Świadczeń Rodzinnych w Dzi...

Nr referencyjny: (FK-110-3/17) Data: 2017-01-27
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Inspektor – osoba koordynująca działania w Zespole Świadczeń Rodzinnych w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF...

Nr referencyjny: (FK-110-2/17 ) Data: 2017-01-27
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Referent/Inspektor w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w...

Nr referencyjny: (FK-110-1/17) Data: 2017-02-03
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Annie Cholewie zamieszkałej w Krakowie, Pani Kamili Maj zamieszkałej w Kazimierzy Wielkiej,Pani Annie Strojnej zamieszkałej w Sułkowie,Pani Annie Trzeciak zamieszkałej w Krakowie. Wskazane Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. 4 etaty w ramach naboru pozostały nieobsadzone, w związku z brakiem kandydatów posiadających wystarczająca wiedzę i umiejętności z wymaganego zakresu. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr...

Nr referencyjny: (FK-110-1-68/16) Data: 2017-01-23
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Renacie Plaszczak zamieszkałej w Lipnicy Wielkiej. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (2 etaty) –...

Nr referencyjny: (FK-110-1-66/16 ) Data: 2017-01-23
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds.świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Oliwii Topolskiej zamieszkałej w Krakowie oraz Pani Justynie Domagale zamieszkałej w Wielkiej Wsi. Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (umowa na za...

Nr referencyjny: (FK-110-1-67/16) Data: 2017-01-23
Nabór na na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w ramach przeprowadzonego naboru Kandydat nie posiadał niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:referent/inspektor ds. świadczeń wychowawczych, w wymiarze 1,0 etatu, (3 etat...

Nr referencyjny: (FK-110-1-65/16) Data: 2017-01-04
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (3 etaty) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Panu Tomaszowi Palimące zamieszkałemu w Krakowie oraz Panu Dominikowi Górnisiewiczowi zamieszkałemu w Krakowie. Wskazani kandydaci podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazali się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostali najwyżej ocenieni przez Komisję Rekrutacyjną. Jeden etat w ramach naboru pozostał nieobsadzony, w związku z tym, że żaden z pozostałych kandydatów nie posiadał wystarczającej wiedzy z wymaganego zakresu. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF...

Nr referencyjny: (FK-110-1-60/16) Data: 2016-12-22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu - (1 etat...

Nr referencyjny: ( REF. FK-110-1-61/16) Data: 2016-12-22
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Dominice Żmudzkiej zamieszkałej w Olszowicach. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr...

Nr referencyjny: ( FK-110-1-62/16) Data: 2016-12-22
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie żaden Kandydat nie posiadał niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (umowa na zas...

Nr referencyjny: (FK-110-1-63/16) Data: 2016-12-22
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:referent/inspektor ds. świadczeń rodzinnych, Stanowisko Zamiejscowe w Tarnowie...

Nr referencyjny: (FK-110-1-64/16 ) Data: 2016-12-22
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Tarnowie propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Paulinie Wronie zamieszkałej w Tuchowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych - osoba koordynująca działania w Zespole Ś...

Nr referencyjny: (FK-110-1-59/16 ) Data: 2017-01-10
Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. świadczeń rodzinnych – osoba koordynująca działania w Zespole Świadczeń Rodzinnych w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego pozostaje nierozstrzygnięty ponieważ jedyny kandydat zrezygnował z udziału w naborze. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) NR...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-58/16) Data: 2016-12-22
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Katarzynie Jamróz zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF...

Nr referencyjny: (FK-110-1-55/16 ) Data: 2016-11-28
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK...

Nr referencyjny: (FK-110-1-56/16) Data: 2016-12-06
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie żaden Kandydat nie posiadał niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu - (2 etat...

Nr referencyjny: (FK-110-1-57/16) Data: 2016-12-06
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (2 etaty), propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Sołtys Alicji zamieszkałej w Pisarzowej oraz Pani Michalinie Pałac zamieszkałej w Rzozowie. Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF...

Nr referencyjny: (FK-110-1-52/16) Data: 2016-11-04
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent/inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (2 etaty - u...

Nr referencyjny: ( FK-110-1-53/16) Data: 2016-11-22
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (umowa na zastępstwo-2 etaty), propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Joannie Jabłońskiej zamieszkałej w Krakowie oraz Pani Magdalenie Włodarz zamieszkałej w Krakowie. Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – N...

Nr referencyjny: (FK-110-1-54/16) Data: 2016-11-22
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Podsiadło Patrycji zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF...

Nr referencyjny: ( FK-110-1-50/16) Data: 2016-10-10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent/inspektor ds. świadczeń rodzinnych, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym S...

Nr referencyjny: (FK-110-1-51/16) Data: 2016-10-18
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Dominice Bulandzie zamieszkałej w Pisarzowej. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu -...

Nr referencyjny: (FK-110-1-47/16) Data: 2016-10-10
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. asystencko-organizacyjnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Paulinie Szewczyk zamieszkałej w Jurkowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu - (2 etat...

Nr referencyjny: (FK-110-1-48/16) Data: 2016-10-19
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Kusior Paulinie zamieszkałej w Brzeźnicy. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr...

Nr referencyjny: ( FK-110-1-49/16 ) Data: 2016-10-18
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Kaczmarczyk Izabelli zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – N...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-46/16) Data: 2016-10-10
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Magdalenie Kalińskiej zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (umowa na za...

Nr referencyjny: ( Nr REF. FK-110-1-45/16 ) Data: 2016-10-10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, w związku z rezygnacją Kandydata z udziału w procesie naboru. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu - (2 eta...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-43/16 ) Data: 2016-09-07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (2 etaty), pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-44/16 ) Data: 2016-09-07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu -...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-42/16 ) Data: 2016-08-29
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ Kandydaci nie posiadali niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – NR REF...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-41/16 ) Data: 2016-08-10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) -...

Nr referencyjny: ( NR REF. FK-110-1-40/16 ) Data: 2016-08-31
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Magdalenie Dutce-Czekaj zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (umowa na za...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-38/16) Data: 2016-08-17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ Kandydaci nie posiadali niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu - (1 etat) - NR R...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-39/16) Data: 2016-07-28
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu - (1 etat) - NR REF....

Nr referencyjny: ( NR REF. FK-110-1-37/16) Data: 2016-08-18
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. kadr i płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, z uwagi na niewystarczającą wiedzę Kandydata do wykonywania obowiązków na tym stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu - (5 et...

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-36/16) Data: 2016-08-16
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Panu Arturowi Hausnerowi zamieszkałemu w Krakowie, Pani Monice Kwiatkowskiej zamieszkałej w Krakowie oraz Pani Paulinie Szczepanik zamieszkałej w Białym Kościele. Wybrani Kandydaci podczas selekcji merytorycznej procesu naboru zostali najwyżej ocenieni przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) - N...

Nr referencyjny: (NR REF.FK-110-1-35/16) Data: 2016-08-10
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Wioletcie Tyrce zamieszkałej w Rącznej. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (1 etat), umowa na zastępstwo - N...

Data: 2016-07-12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (3 etaty) - NR REF. FK-110-1-34/1...

Data: 2016-08-01
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Renacie Antosz zamieszkałej w Krakowie oraz Pani Dominice Plewie zamieszkałej w Krakowie. Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu - NR REF. FK-110-1-32...

Nr referencyjny: (FK-110-1-32/16) Data: 2016-07-04
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. kadr i płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy specjalista/Specjalista ds. innowacji w wymiarze 1,0 etatu - NR REF....

Nr referencyjny: ( NR REF. FK-110-1-30/16) Data: 2016-08-01
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista/Starszy specjalista ds. innowacji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Agnieszce Kamińskiej zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się wiedzą z zakresu zarządzania i wdrażania innowacji, umiejętnością identyfikacji i oceny ryzyka, posiada również doświadczenie w prowadzeniu i moderowaniu spotkań, oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (5 etatów) - NR REF. FK-110-1-...

Nr referencyjny: ( NR REF. FK-110-1-31/16 ) Data: 2016-07-06
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ Kandydaci nie posiadali niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu, (4 etaty) – Nr REF. FK-110-1-28/16 – zakończony.

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-28/16) Data: 2016-07-04
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (umowa na zastępstwo) – Nr REF. FK-110-1-29/16 – zakończony.

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-29/16 ) Data: 2016-07-04
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu - 8 etató...

Nr referencyjny: ( NR REF. FK-110-1-24/16 ) Data: 2016-06-09
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Natalii Kozak zamieszkałej w Lubieniu, Pani Jarosławie Mróz zamieszkałej w Wieliczce, Panu Andrzejowi Misiowi zamieszkałemu w Wieliczce. Kandydaci podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazali się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostali najwyżej ocenieni przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1.0 etatu (1 etat) - S...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-25/16 ) Data: 2016-06-02
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Tarnowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Monice Zając zamieszkałej w Radlnej. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (2 etaty) -...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-26/16 ) Data: 2016-06-01
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ Kandydaci nie posiadali niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (umowa na za...

Nr referencyjny: ( NR REF. FK-110-1-27/16) Data: 2016-06-01
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ Kandydaci nie posiadali niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1 etatu - NR REF. FK-1...

Nr referencyjny: ( NR REF. FK-110-1-23/16) Data: 2016-05-16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ Kandydaci nie posiadali niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Refent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1.0 etatu (2 etaty) NR R...

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-21/16) Data: 2016-05-16
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Panu Tomaszowi Kocurkowi zamieszkałemu w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu , Stanowisko...

Nr referencyjny: ( NR REF. FK-110-1-22/16) Data: 2016-05-16
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Grażynie Sukiennik zamieszkałej w Starym Sączu. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (umowa na zas...

Data: 2016-05-23
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Ilonie Bartosze zamieszkałej w Bytomiu. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu polityki społecznej oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-18/16 ) Data: 2016-04-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Joannie Mateji-Gołąb zamieszkałej w Dąbrowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o naborze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społe...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-19/16 ) Data: 2016-04-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Tarnowie propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Paulinie Ziewacz zamieszkałej w Koszycach Wielkich. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w spr...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-17/16) Data: 2016-04-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Elżbiecie Gawor zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w spr...

Nr referencyjny: (REF. FK-110-1-11/16) Data: 2016-04-28
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ Kandydaci nie posiadali niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w spr...

Nr referencyjny: (REF. FK-110-1-12/16) Data: 2016-04-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Tarnowie propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Annie Michałek zamieszkałej w Karwodrzy, Pani Sylwii Porębie zamieszkałej w Tuchowie, Pani Annie Kurpiel zamieszkałej w Milówce. Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze r...

Nr referencyjny: (REF. FK-110-1-13/16) Data: 2016-04-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Katarzynie Pociesze zamieszkałej w Żmiący, Pani Oldze Orzechowskiej zamieszkałej w Nowym Sączu. Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent/Inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wym...

Nr referencyjny: (REF. FK-110-1-14/16) Data: 2016-04-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Bożenie Dąbrowskiej zamieszkałej w Stróży. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wymi...

Nr referencyjny: (REF. FK-110-1-15/16) Data: 2016-04-28
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze R...

Nr referencyjny: (REF. FK-110-1-16/16) Data: 2016-04-28
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wym...

Nr referencyjny: (FK-110-1-7/16) Data: 2016-03-08
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycję zatrudnienia przedstawiono Pani Magdalenie Madydze zamieszkałej w Liszkach. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz został najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wym...

Data: 2016-02-12
W wyniku przeprowadzonego naboru żadnemu z Kandydatów nie zaproponowano zatrudnienia. Nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor w wymiarze 1,0 etatu - Nr REF. FK-110-1-5/16

Data: 2016-02-12
W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudnienie zaproponowano Pani Annie Bukowiec zamieszkałej w Niepołomicach. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów oraz został najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wym...

Nr referencyjny: (FK-110-1-3/16 ) Data: 2016-02-12
W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudnienie zaproponowano Pani Karinie Pędziwiatr zamieszkałej w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji i został najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE FINANSÓW I KADR - WYMIAR CZASU PRACY 1,0 ETAT - NR. REF. FK-110-1-1/1...

Nr referencyjny: (FK-110-1-1/16) Data: 2016-02-12
W wyniku braku zainteresowania ogłoszeniem w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nabór pozostaje nierozstrzygniety. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. działń integracyjnych PES, w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-2/...

Nr referencyjny: (FK-110-1-2/16) Data: 2016-02-19
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. działań integracyjnych PES w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycję zatrudnienia przedstawiono Pani Annie Rychły-Mierzwa zamieszkałej w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością działań związanych ze wsparciem podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz został najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. asystencko-organizacyjnych, w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-2...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-27/15) Data: 2016-01-25
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. asystencko-organizacyjnych, Komisja wnioskuje o przedstawienie propozycji zatrudnienia Pani Anicie Bednarskiej zamieszkałej w Śledziejowicach. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z wymaganego zakresu oraz została wysoko oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Stanowisko Zamiejsco...

Nr referencyjny: (FK-110-1-26/15) Data: 2015-12-23
Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu – nabór FK-110-1-26/15 została wybrana: Pani Małgorzata Szewczyk zamieszkała: Tęgoborze. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR FK-110-1-25/15

Nr referencyjny: (FK-110-1-25/15) Data: 2015-12-04
Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie – nabór FK-110-1-25/15 została wybrana: Pani Lucyna Zawlik zamieszkała w Krakowie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w wymiarze 1,0 etatu...

Nr referencyjny: (FK-110-1-24/15) Data: 2015-10-22
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, nie została przedstawiona propozycja zatrudnienia żadnemu z Kandydatów, gdyż nie posiadali wystarczającej wiedzy do pracy na w/w stanowisku. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w wymiarze 1,0 etatu...

Nr referencyjny: (FK-110-1-23/15) Data: 2015-10-21
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Jolancie Fąfara zamieszkałej w Żegocinie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz został najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w wymiarze 1,0 etatu...

Nr referencyjny: (FK-110-1-22/15) Data: 2015-10-19
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Karolinie Kosyło zamieszkałej w Przemyślu. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz został najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w wymiarze 1,0 etatu...

Nr referencyjny: (FK-110-1-21/15) Data: 2015-09-22
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Hannie Padlikowskiej-Leśniak zamieszkałej w Myślenicach. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w wymiarze 1,0 etatu...

Nr referencyjny: (FK-110-1-20/15) Data: 2015-08-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Kandydatce, która brała udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie została przedstawiona propozycja zatrudnienia, gdyż nie posiadała Ona wystarczającej wiedzy do pracy na w/w stanowisku. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. zamówień publicznych NR. REF. FK-110-1-19/15

Nr referencyjny: (FK-110-1-19/15) Data: 2015-08-20
W wyniku braku zainteresowania ogłoszeniem w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. zamówień publicznych, nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy księgowy, w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-18/15 - Wyniki naboru

Nr referencyjny: ( FK-110-1-18/15) Data: 2015-08-14
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: starszy księgowy propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Bogusławie Głąb zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Kandydatka zrezygnowała z zatrudnienia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie ze względu na zaproponowany czas trwania umowy o pracę. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-1-16/15

Nr referencyjny: (FK-110-1-16/15) Data: 2015-07-22
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Oświęcimiu, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Panu Adrianowi Głażewskiemu zamieszkałemu w Zaborzu. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz został najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-1-17/15

Nr referencyjny: (FK-110-1-17/15) Data: 2015-07-15
W wyniku nie spełnienia przez Kandydata wymagań formalnych nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy księgowy, w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-15/15

Nr referencyjny: ( Nr REF. FK-110-1-15/15) Data: 2015-07-03
W wyniku braku zainteresowania ogłoszeniem w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy księgowy, nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-1-14/15

Nr referencyjny: (FK-110-1-14/15) Data: 2015-07-03
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Beacie Misiura zamieszkałej w Skawie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Rozstrzygnięcie naboru nr FK-110-1-13/15

Nr referencyjny: (FK-110-1-13/15) Data: 2015-06-19
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Oświęcimiu Kandydatowi, która przeszedł do II etapu naboru nie została przedstawiona propozycja zatrudnienia, gdyż nie posiadał On wystarczającej wiedzy do pracy na w/w stanowisku. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w wymiarze 1,0 etatu...

Nr referencyjny: (FK-110-1-11/15) Data: 2015-06-10
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, żadnemu z Kandydatów, którzy przeszli do II etapu naboru nie została przedstawiona propozycja zatrudnienia, gdyż nie posiadali oni wystarczającej wiedzy do pracy na w/w stanowisku. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Zamiejscowe Stanowi...

Nr referencyjny: (FK-110-1-12/15) Data: 2015-06-15
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Kindze Żelazko zamieszkałej w Gostwicy. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Jednocześnie, z uwagi na rozstrzygnięcie naboru nr FK-110-1-9/15 i zaproponowanie zatrudnienia Pani Monice Ryż, zwalnia się stanowisko na zastępstwo za nieobecnego pracownika. Ponieważ zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) nie jest konieczne przeprowadzanie procesu naboru na stanowisko na zastępstwo na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika propozycję zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo przedstawiono Pani Małgorzacie Szewczyk, która otrzymała drugie miejsce w naborze i również wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. zamówień publicznych wymiarze 1,0 etatu, umowa na czas zastępstwa - Nr...

Nr referencyjny: (FK-110-1-10/15) Data: 2015-05-29
W wyniku braku zainteresowania ogłoszeniem w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. zamówień publicznych, nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Zamiejscowe Stanowi...

Nr referencyjny: (FK-110-1-9/15) Data: 2015-06-10
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Monice Ryż zamieszkałej w Słopnicach. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Zamiejscowe Stanowi...

Nr referencyjny: (FK-110-1-8/15) Data: 2015-05-28
W wyniku przeprowadzonych testów i rozmów kwalifikacyjnych w dniu 28.05.2015 r. na stanowisko referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Oświęcimiu stwierdzono, że Kandydaci uczestniczący w naborze nie posiadali wystarczającej wiedzy do pracy na w/w stanowisku. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. zamówień publicznych wymiarze 1,0 etatu, umowa na czas zastępstwa - Nr...

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-7/15) Data: 2015-05-13
W wyniku braku zainteresowania ogłoszeniem w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. zamówień publicznych, nabór pozostaje nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Rozstrzygnięcie naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-5/15) Data: 2015-04-15
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ Kandydat nie spełnił wymogów formalnych wskazanych w ogłoszeniu. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-6/15) Data: 2015-04-27
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, zatrudniona została Pani Aneta Borcuch zamieszkała w Krakowie. Pani Aneta Borcuch podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-4/15) Data: 2015-04-02
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Alicji Sołtys zamieszkałej w Męcinie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Kandydatka zrezygnowała z zatrudnienia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie ze względu na inną propozycję zatrudnienia. Pokaż szczegóły >

Rozsztrzygnięcie naboru

Nr referencyjny: (NR REF> FK-110-1-3/15) Data: 2015-03-17
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Ewie Starowicz zamieszkałej w Olkuszu. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji, zadań prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Rozsztrzygnięcie naboru

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-2/15) Data: 2015-02-20
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, Zamiejscowe Stanowisko w Nowym Sączu, zatrudnienie w wymiarze 1,0 etatu przedstawiono: 1. Pani Jolancie Ryż zamieszkałej w Słopnicy; 2. Pani Patrycji Wnęk zamieszkałej w Młynnie. Kandydatki posiadają wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Pokaż szczegóły >

Rozstrzygnięcie naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-1/15) Data: 2015-02-18
W wyniku przeprowadzenia naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia zastała przedstawiona Pani Katarzynie Walczak zamieszkałej w Zielonkach. Kandydatka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-39/14) Data: 2015-01-14
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie – Dział ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”, najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną została Pani Karolina Fiut zamieszkała w Krakowie. Pokaż szczegóły >

Wynki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-40/14) Data: 2015-02-09
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. rozliczeń w Dział ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I”, przez Komisję rekrutacyjną została wybrana Pani Katarzyna Siudowska zamieszkała w Krakowie, najwyżej oceniona przez Komisję. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-38/14) Data: 2015-01-08
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie – Dział ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”, najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną została Pani Aleksandra Piłat zamieszkała w Krakowie. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-37/14) Data: 2015-01-12
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 07.01.2015 r. na stanowisko referent/inspektor ds. finansowo – księgowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie Kandydat uczestniczący w naborze nie posiadał wystarczającej wiedzy do pracy na w/w stanowisku. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-36/14) Data: 2014-12-09
W wyniku przeprowadzonej selekcji wstępnej - analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, kandydat nie zakwalifikował się do II etapu naboru selekcji merytorycznej. W związku z powyższym nabór pozostał nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-35/14 ) Data: 2014-11-19
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniach 07.11.2014 i 12.11.2014 r. na stanowisko referent/inspektor ds. finansowo – księgowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie Kandydat uczestniczący w naborze nie posiadał wystarczającej wiedzy do pracy na w/w stanowisku. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-34/14) Data: 2014-11-17
W wyniku przeprowadzonej selekcji wstępnej - analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, żaden Kandydat nie zakwalifikował się do II etapu naboru tj. selekcji merytorycznej. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-33/14) Data: 2014-11-05
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie –, propozycja zatrudnienia przedstawiono Pani Sylwii Zegar zamieszkałej w Tarnowie. Kandydatka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww.stanowisku. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-32/14) Data: 2014-11-03
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. Wojewódzkiego Banku Danych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia przedstawiono Pani Katarzynie Sobusiak zamieszkałej w Nowym Sączu. Kandydatka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Pokaż szczegóły >

wynik naboru

Nr referencyjny: ( Nr REF. FK-110-1-31/14) Data: 2014-10-21
Kandydat spełniający wymogi formalne został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która miała odbyć się w dniu 21 października 2014, lecz w dniu 20.10.2014 przesłał informacje drogą elektroniczną (email), że rezygnuje z udziału w procesie naboru. W związku z powyższym nabór pozostał nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-30/14) Data: 2014-10-16
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. rozliczeń w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie – Dział ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I”, propozycję zatrudnienia przedstawiono Panu Leszkowi Słoma zamieszkałemu w Krakowie. Kandydat w rozmowie telefonicznej poinformował, że otrzymał inną propozycję pracy. W związku z rezygnacją Kandydata nabór pozostał nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-29/14) Data: 2014-08-29
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, umowa o pracę została zaproponowana Pani Małgorzacie Bulanowskiej zamieszkałej w Krakowie. Kandydat w procesie naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-27/14) Data: 2014-08-29
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie – Dział ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”, wybrana została przez Komisję rekrutacyjną Pani Aleksandra Piłat zamieszkała w Krakowie, jako jedyna Kandydatka na stanowisko, jednocześnie wysoko oceniona przez Komisję. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-28/14) Data: 2014-08-29
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie – Dział ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”, najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną został Pan Konrad Stępnik zamieszkały w Częstochowie. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-26/14) Data: 2014-09-02
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. polityki społecznej najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną została Pani Małgorzata Jezioro – Braś zamieszkała w Krakowie. Kandydatka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-24/14) Data: 2014-08-27
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Stanowisko Zamiejscowe w Tarnowie umowa o pracę została zaproponowana Panu Mateuszowi Kowalskiemu zamieszkałemu w Tarnowie. Kandydat w procesie naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-25/14) Data: 2014-08-28
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, została zatrudniona Pani Anita Bochenek zamieszkała w Koniuszy. Kandydat w procesie naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pokaż szczegóły >

Wynik Naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-23/14) Data: 2014-08-04
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną została Pani Aleksandra Maciasz zamieszkała w Nowym Sączu. Kandydatka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-22/14) Data: 2014-07-16
W wyniku przeprowadzone naboru na stanowisko referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatrudnienie przedstawiono Pani Marzenie Wolińskiej zamieszkałej w Tychach. Pani Marzena Wolińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku administracja. W selekcji merytorycznej wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zadań Marszałka Województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (NR. REF.FK-110-1-21/14) Data: 0000-00-00
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 20 czerwca 2014 r. żaden z kandydatów uczestniczących w naborze nie spełnił oczekiwań stawianych Kandydatom na stanowisko referent ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (REF. FK-110-1-20/14) Data: 0000-00-00
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 18 czerwca 2014 r. żaden z kandydatów uczestniczących w naborze nie spełnił oczekiwań stawianych Kandydatom na stanowisko st. referent/inspektor ds. wdrażania w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem ”, w związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wynik Naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-19/14 ) Data: 2014-06-12
W wyniku przeprowadzone naboru na stanowisko referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatrudnienie przedstawiono Pani Ismenie Sulimskiej zamieszkałej w Krakowie. Pani Ismena Sulimska w II etapie naboru - selekcji merytorycznej wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zadań Marszałka Województwa w zakresie koordynacji i została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-18/14) Data: 2014-06-06
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, żadnemu z Kandydatów nie przedstawiono propozycji zatrudnienia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci nie wykazali się wystarczającą wiedzą w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-17/14) Data: 2014-06-04
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 28 maja 2014 r. żaden z kandydatów uczestniczących w naborze nie spełnił oczekiwań stawianych Kandydatom na stanowisko st. referent/inspektor ds. wdrażania w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem ”, w związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-16/14) Data: 2014-05-23
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycję zatrudnienia przedstawiono Pani Marzenie Kożuszek zamieszkałej w Dąbrówce. Kandydatka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Pani Marzena Kożuszek w rozmowie telefonicznej poinformowała, że rezygnuje z propozycji zatrudnienia. W związku z rezygnacją Kandydata nabór pozostał nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wynik Naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-15/14) Data: 2014-06-06
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. polityki społecznej najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną została Pani Justyna Mańka zamieszkała: Czeladź. Kandydatka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-14/14) Data: 2014-05-13
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 12 maja 2014 r. stwierdzono, że osoby uczestniczące w naborze nie spełniły oczekiwań stawianych Kandydatom na stanowisko referent ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-13/14) Data: 2014-04-29
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie unieważnia nabór na stanowisko referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ogłoszony w dniu 14 kwietnia 2014 r. ( Nr. Ref. FK-110-1-13/14). Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15) Pokaż szczegóły >

wyniki naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-12/14 ) Data: 2014-05-09
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. wdrażania w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem”, najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną został Pan Wojciech Barlik zamieszkały w Krakowie. Pan Wojciech Barlik posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww.stanowisku. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (Nr REF. FK-110-1-11/14) Data: 2014-05-15
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. realizacji projektu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie – Dział ds. projektu „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej”, najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną została Pani Agnieszka Nowak zamieszkała w Iwanowicach. Kandydatka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-10/14) Data: 2014-04-09
Z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów na stanowisko referent/inspektor ds. wdrażania w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem” nabór nie został rozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-09/14) Data: 2014-04-16
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownika Działu Polityki Społecznej zatrudnienie przedstawiono Pani Anecie Kosibie zamieszkałej w Krakowie. Pani Aneta Kosiba posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz chętnie podnosi swoje kwalifikacje. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-08/14) Data: 2014-04-01
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. polityki społecznej zatrudniona została Pani Sylwia Śmiech zamieszkała w Liszkach.Pani Sylwia Śmiech posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww.stanowisku i została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (REF. FK-110-1-07/14) Data: 2014-04-02
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: pomoc administracyjna w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu, została wybrana Pani Arleta Dąbrowska – Duszka zamieszkała w Nowym Sączu. Pani Arleta Dąbrowska – Duszka posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na ww. stanowisku i została najwyżej oceniona przez Komisje rekrutacyjna. Pokaż szczegóły >

Rozstrzygnięcie naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-06/14) Data: 2014-03-20
Nabór na stanowisko referent/inspektor ds. polityki społecznej nie został rozstrzygnięty. Kandydaci nie spełnili oczekiwań Pracodawcy. Pokaż szczegóły >

Wynik naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-05/14) Data: 2014-03-07
Nabór na stanowisko Kierownika Działu Polityki Społecznej nie został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonej selekcji wstępnej - analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, żaden z kandydatów nie zakwalifikował się do II etapu naboru selekcji merytorycznej. Pokaż szczegóły >

Nr referencyjny: (FK-110-1-04/14) Data: 2014-03-27
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent/inspektor ds. wdrażania w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem” zatrudnienie zostało przedstawione Panu Łukaszowi Korcela zamieszkały: Kocmyrzów. Kandydat w rozmowie telefonicznej poinformował, że nie przyjmie propozycji zatrudnienia, z uwagi na podpisanie w międzyczasie umowy o pracę z innym Pracodawcą. W związku z rezygnacją Kandydata nabór pozostał nierozstrzygnięty. Pokaż szczegóły >

Rozstrzygnięcie naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-03/14 ) Data: 2014-02-28
Nabór na stanowisko referent/inspektor ds. promocji i informacji nie został rozstrzygnięty. Kandydaci nie spełnili oczekiwań Pracodawcy. Pokaż szczegóły >

wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-02/14) Data: 2014-02-20
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 18.02.2014 r. żaden z Kandydatów nie został zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Polityki Społecznej. Kandydaci nie mieli wystarczającej wiedzy merytorycznej na w/w stanowisko. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-01/14) Data: 2014-02-03
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 27 stycznia 2014 r. stwierdzono, że żadna z osób uczestniczących w naborze nie spełniła oczekiwań stawianych Kandydatom na stanowisko inspektor/referent ds. promocji i informacji w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem ”. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Polityki Społecznej

Nr referencyjny: (FK-110-1-25/13) Data: 2014-01-10
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 07.01.2014r. stwierdzono, że kandydat nie spełnia wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Działu Polityki Społecznej. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-24/13) Data: 0000-00-00
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. wdrażania w projekcie „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem”, została wybrana Pani Małgorzata Posłuszna zamieszkała: w Krakowie. Pani Małgorzata Posłuszna posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-23/13) Data: 0000-00-00
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego została zatrudniona: Pani Julia Kozioł zamieszkała w Krakowie. Pani Julia Kozioł posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. Pokaż szczegóły >

wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-22/13) Data: 0000-00-00
Nabór został nie rozstrzygnięty - Kandydat nie uzyskał wystarczającej ilości punktów z przeprowadzonego testu w dniu 12.11.2013r. Pokaż szczegóły >

wyniki naboru

Nr referencyjny: (NR REF. FK-110-1-20/13) Data: 0000-00-00
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 28.10.2013r. stwierdzono, że żadna z osób uczestniczących w naborze nie spełniła oczekiwań stawianych Kandydatom na wyżej wymienione stanowisko. Pokaż szczegóły >

Wyniki Naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-13/13) Data: 0000-00-00
Wyniki Naboru Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:st. referent/inspektor ds. wdrażania w projekcie "Pomocna Dłoń pod Bezpicznym Dachem" w wymia...

Nr referencyjny: ( FK-110-1-12/13) Data: 2013-05-09
Wyniki naboru Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-1-11/13) Data: 0000-00-00
W wyniku przeprowadzonego naboru, zatrudnienie przedstawiono Pani Joannie Słomka, zamieszkałej: Włosań. Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego FK-110-1-9/13

Nr referencyjny: (FK-110-1-9/13) Data: 2013-04-10
Wyniki naboru Pokaż szczegóły >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: st. referent/inspektor ds. wdrażania w projekcie "Pomocna Dłoń pod Bezpicznym Dachem" w wymi...

Nr referencyjny: (FK-110-1-8/13) Data: 2013-04-03
Nierozsrzygnięcie naboru. Pokaż szczegóły >

referent/inspektor ds. zamówień publicznych w wymiarze 1,0 etatu.

Nr referencyjny: (FK-110-1-6/13) Data: 2013-03-07
Rozstrzynięcie naboru Pokaż szczegóły >

Wyniki naboru

Nr referencyjny: (FK-110-1-3/13) Data: 0000-00-00
W wynku przeprowadzonego naboru, zatrudnienie przedstawiono Pani Magdalenie Opyd. Pokaż szczegóły >

Nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik ds projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej"

Nr referencyjny: (FK-110-1-2/13) Data: 0000-00-00
Pokaż szczegóły >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl