Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego NR. REF. F...
Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-20/17 ) Data: 2017-05-26
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze 1,0 etatu (3 etaty) – Nr REF. FK-110-20/17 – składanie ofert do dnia 6 czerwca 2017 r. Pokaż szczegóły >
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego NR. REF. F...
Nr referencyjny: (NR. REF. FK-110-20/17 ) Data: 2017-06-21
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze 1,0 etatu (3 etaty) – Nr REF. FK-110-20/17 – składanie ofert do dnia 6 czerwca 2017 r. Pokaż szczegóły >
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego NR. REF. FK-110-20/17 Data: 2017-06-23 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-20/17

Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego został wybrany: Pan Sebastian Kameduła zamieszkały w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pan Sebastian Kameduła podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się znajomością przepisów pozwalającą na zatrudnienie, na wyżej wymienionym stanowisku.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl