Załaduj kalendarz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-9/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-9/20) Data: 2020-12-31
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb współpracujących z terenu województwa Małopolskiego Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-10/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-10/20) Data: 2020-12-31
Przeprowadzenie superwizji w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-3/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-3/20) Data: 2020-12-16
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-8/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/20) Data: 2020-10-30
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-7/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-7/20) Data: 2020-09-01
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby organizacji spotkania sieciującego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Rozeznanie rynku na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia strony internetowej ROPS w Krakowie

Data: 2020-08-11
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-5/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-5/20) Data: 2020-08-04
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz spotkań superwizyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pokaż szczegóły >

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-2/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-2/20) Data: 2020-07-14
Usługa wykonania projektów graficznych publikacji i materiałów informacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-4/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-4/20) Data: 2020-02-27
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-26/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-26/19) Data: 2020-02-05
Przeprowadzenie superwizji w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 1 Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-2/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-2/20) Data: 2020-02-03
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 1 Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-25/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-25/19) Data: 2020-01-30
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-24/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-24/19) Data: 2020-01-28
Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowych szkoleń dla pracowników placówek wsparcia dziennego Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-1/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-1/20) Data: 2020-01-22
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie Województwa Małopolskiego oraz służb współpracujących Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-13/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-13/19) Data: 2019-12-05
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie Województwa Małopolskiego oraz służb współpracujących Pokaż szczegóły >

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-9/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-9/19) Data: 2019-11-04
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 3 Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-8/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-8/19) Data: 2019-10-25
Usługa aktualizacji serwisu internetowego oraz platformy sprzedażowej administrowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-22/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-22/19) Data: 2019-10-03
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-20/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-20/19) Data: 2019-09-19
Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pt. „Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w oparciu o Program - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu (OR-ZP-261-23/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-23/19) Data: 2019-09-04
Pełnienie funkcji animatorów uczestniczących w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania partnerstwami we wskazanych gminach i powiatach Województwa Małopolskiego w oparciu o model wypracowany w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-19/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-19/19) Data: 2019-08-28
Organizacja 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego dla rodzin zastępczych zawodowych Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-21/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-21/19) Data: 2019-08-22
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-16/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-16/19) Data: 2019-08-09
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych oraz spotkań superwizyjnych w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-18/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-18/19) Data: 2019-08-09
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-17/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-17/19) Data: 2019-08-02
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz spotkań superwizyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-15/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-15/19) Data: 2019-07-22
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb współpracujących z terenu województwa małopolskiego Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu (OR-ZP-261-11/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-11/19) Data: 2019-07-19
Pełnienie funkcji animatorów uczestniczących w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania partnerstwami we wskazanych gminach i powiatach Województwa Małopolskiego w oparciu o model wypracowany w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" Pokaż szczegóły >

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-7/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-7/19) Data: 2019-06-12
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-6/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-6/19) Data: 2019-06-11
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 2 Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-14/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-14/19) Data: 2019-06-07
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego – postępowanie nr 3 Pokaż szczegóły >

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-4/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-4/19) Data: 2019-06-03
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-2/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-2/19) Data: 2019-05-31
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu (OR-ZP-261-8/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/19) Data: 2019-05-24
PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-10/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-10/19) Data: 2019-05-23
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego – postępowanie nr 2 (OR-ZP-261-10/19) Pokaż szczegóły >

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-12/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-12/19) Data: 2019-04-29
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl