Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-10/14) Data: 2014-02-26 Nr referencyjny: KZP-271-1-10/14

Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe
2014/S 042-069904
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 3

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 11 marca 2014 r., do godz. 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl