Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-15/15) Data: 2015-05-12 Nr referencyjny: KZP-271-1-15/15

  Polska-Kraków: Usługi w zakresie promocji

2015/S 094-170538

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r., do godz. 11:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 12.06.2015 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią znajduje się poniżej zamieszczonym pliku.


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl