Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-21/15) Data: 2015-05-28 Nr referencyjny: KZP-271-1-21/15

Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe

2015/S 104-189325

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 11:00.


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl