Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-27/13) Data: 2013-06-18 Nr referencyjny: KZP-271-1-27/13

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia (patrz pliki do pobrania).

Termin składania ofert uległ zmianie. Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2013 r. do godz. 10:00.

Kraków 25 czerwca 2013 r.


PL-Kraków: Usługi szkoleniowe

2013/S 119-203631

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. do godz. 10:00.


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl