Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-27/14) Data: 2014-07-25 Nr referencyjny: KZP-271-1-27/14
Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Kraków, 19 sierpnia 2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Kraków: Usługi w zakresie promocji
2014/S 144-259413

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
"Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją” wraz z raportem z jej przeprowadzenia - przetarg nr 2"


Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 4 września 2014 r., do godz. 10:00.


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl