Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-30/13) Data: 2013-06-28 Nr referencyjny: KZP-271-1-30/13

Polska-Kraków: Usługi szkolenia specjalistycznego
2013/S 127-218212
Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 11 lipca 2013 r., do godz. 12.00


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl