Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-40/13) Data: 2013-09-19 Nr referencyjny: KZP-271-1-40/13

Polska-Kraków: Usługi w zakresie promocji

2013/S 182-314153

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

„Realizacja kampanii promującej projekt Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – etap I – kampania prasowa”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 28 października 2013 r., do godz. 11.00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl