Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-43/14) Data: 2014-11-19 Nr referencyjny: KZP-271-1-43/14)

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się w pliku załączonym poniżej.

Kraków, 12 grudnia 2014 r.


Polska-Kraków: Usługi marketingowe
2014/S 225-397823
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
"Świadczenie usług marketingowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I"Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 30 grudnia 2014 r., do godz. 11:00
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl