Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-48/13) Data: 2013-11-22 Nr referencyjny: KZP-271-1-48/13 Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikacji treści SIWZ  (patrz pliki do pobrania).

Termin składania ofert to 02 grudnia 2013 r. godz. 10:30.

Kraków 27 listopada 2013 r.


Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonał modyfikacji treści SIWZ  (patrz pliki do pobrania).

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kraków 26 listopada 2013 r.


Kraków: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl