Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-53/13) Data: 2013-12-28 Nr referencyjny: KZP-271-1-53/13

Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe

2013/S 251-440684

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Miejsce i termin składania ofert:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków; kancelaria (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 17 stycznia 2014 r. do godz. 11:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl