Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-6/15) Data: 2015-02-27 Nr referencyjny: KZP-271-1-6/15

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w plikach załączonych poniżej. 

Kraków, 25 marca 2015 r. 


Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się w plikach załączonych poniżej.

Kraków, 23 marca 2015 r. Polska-Kraków: Usługi reklamowe i marketingowe

2015/S 044-076471

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
"Opracowanie i zrealizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej ekonomii społecznej w województwie małopolskim - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I"Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 9 kwietnia 2015 r., do godz. 10:00.
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl