Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-11/17) Data: 2017-11-29 Nr referencyjny: OR-ZP-261-11/17

 Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-11/17).

Treść modyfikacji znajduje się w załączniku do pobrania.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kraków, 01 grudnia 2017 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-11/17)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”. Projekt jest realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 4.1 Innowacje Społeczne, zwanego dalej Projektem.

2. Miejsce realizacji usług: Hotel lub inny obiekt noclegowy zlokalizowany w miejscowości dysponującej infrastrukturą turystyczną, oraz dobrą infrastrukturą transportu zbiorowego, położony nie dalej niż 120 km od centrum Krakowa (licząc w linii prostej), z wyłączeniem gminy miejskiej Kraków, położony w ustronnym miejscu (w szczególności nie w bezpośredniej bliskości autostrady, obwodnicy, czy trasy szybkiego ruchu).

3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 06/12/2017 do godz. 09:05.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl