Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-14/18) Data: 2018-06-27 Nr referencyjny: OR-ZP-261-14/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-14/18)I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej podczas dwudniowej wizyty studyjnej w Warszawie, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. ”Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Projekt jest realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2. Zamówienie obejmuje świadczenie powyższych usług dla maksymalnie 15 uczestników , w zakres których wchodzi:

2.1. Zapewnienie noclegu, w pokojach 1-osobowych dla 3 osób oraz w pokojach 2-osobowych dla 12 osób.

2.2. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników spotkania w postaci:

1) obiad serwowany dla maksymalnie 15 osób w pierwszym i drugim dniu wizyty

2) kolacji dla maksymalnie 15 osób w formie bufetu lub serwowanej, z zapewnionymi miejscami siedzącymi przy stolikach, w pierwszym dniu wizyty,

3) Śniadania dla osób korzystających z noclegu w formie bufetu, dostępne od godz. 7:30,

2.3. Zapewnienie sali szkoleniowej (w obiekcie w którym zakwaterowani będą uczestnicy spotkania), mieszczącej 25 osób. Sala musi być dostępna przez 2 godziny (w dniu i w godzinach wskazanych przez Zamawiającego).

3. Miejsce realizacji usług: obiekt zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Warszawy, z dobrą infrastrukturą transportu zbiorowego kursującego według stałego rozkładu jazdy.

4. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 4/07/2018 do godz. 10:10.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl