Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-19/18) Data: 2018-09-13 Nr referencyjny: OR-ZP-261-19/18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-19/18)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Zamówienie podzielone jest na trzy Części.

Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym.

2. Termin składania ofert: 20/09/2018 do godz. 10:00.


PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI UWZGLĘDNIENIA W ZAŁĄCZNIKU NR 2 oraz 3 DO ZAPROSZENIA (odpowiednio wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz wykaz osób dla potrzeb oceny w ramach kryterium „Doświadczenie kadry trenerskiej”)  ILOŚCI GODZIN DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU SZKOLEŃ.Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl