Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-21/19)

Data: 2019-08-22 Nr referencyjny: OR-ZP-261-21/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (OR-ZP-261-21/19).


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie- maksymalnie 120 godzin spotkań edukacyjnych poświęconych problematyce aspektów prawnych wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem klientów pomocy społecznej dla przedstawicieli m. in.: instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, instytucji systemu ochrony zdrowia, sądownictwa oraz policji z terenu woj. małopolskiego w ramach realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zwanego dalej również Projektem.


Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.


II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym.

2. Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godziny 12:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl