Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-22/18) Data: 2018-11-06 Nr referencyjny: OR-ZP-261-22/18
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-22/18)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej podczas warsztatów realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. ”Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Projekt jest realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym.

2. Termin składania ofert: 13/11/2018 do godz. 10:10.
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl