Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-4/18) Data: 2018-03-20 Nr referencyjny: OR-ZP-261-4/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EUROPostępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-4/18)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej podczas dwudniowej konferencji realizowanej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym.

2. Zamówienie obejmuje świadczenie powyższych usług w dniach 17-18 kwietnia 2018 r.

3. Miejsce realizacji usług: Kraków.

4. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 27/03/2018 do godz. 10:10.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl