Załaduj kalendarz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu (OR-ZP-261-18/18)

Data: 2018-10-02 Nr referencyjny: OR-ZP-261-18/18

10.10.2018 r

Zamawiający, działając zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), publikuje w załączeniu informacje, o których mowa w art. 86 ust 3 oraz 4 ustawy Pzp.


05.10.2018 r.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do SIWZ. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego znajduje się w plikach do pobrania poniżej.


02.10.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Usługa coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Miejsce i termin składania ofert: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Dziennik podawczy, 10.10.2018 r. godz. 10.30.

Pliki do pobrania
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl