Załaduj kalendarz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu (OR-ZP-261-23/19)

Data: 2019-09-04 Nr referencyjny: OR-ZP-261-23/19

12.09.2019 r.

Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, publikuje w załączeniu informacje, o których mowa w art. 86 ust 3 oraz 4 ustawy Pzp.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Pełnienie funkcji animatorów uczestniczących w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania partnerstwami we wskazanych gminach i powiatach Województwa Małopolskiego w oparciu o model wypracowany w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

Miejsce i termin składania ofert: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Dziennik podawczy, 12.09.2019 r. godz. 10.30.

Pliki do pobrania
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl