Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-2/18) Data: 2018-05-02 Nr referencyjny: OR-ZP-262-2-2/18

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na druk i dostawę materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (znak sprawy OR-ZP-262-2-2/18) wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się poniżej:

Pytanie:

„mam pytanie odnoście Pozycji 1 - Dział Organizacji i Zamówień Publicznych

wykończenie:  lakier UV mat - chodzi o lakier zabezpieczający dyspersyjny matowy? proszę o doprecyzowanie
czy w ilości 12 sztuk ma się mieścić 5 wzorów czy 5x 12 sztuk?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykończenie plakatów było w lakierze UV mat, czyli w lakierze dyspersyjnym matowym.

Łączna liczba plakatów to 12 sztuk, które zostaną wydrukowane spośród 5 wzorów.

Kraków, 8.05.2018 r. 


Przedmiotem zamówienia jest Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter), w terminie do dnia 10 maja 2018  r. do godz. 10:30.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Zarządzenie nr OR-ZP-270-1/16 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 16 lutego 2016 r., w trybie zaproszenia do składania ofert, określonego w § 7 przedmiotowego Zarządzenia i nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl