Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-7/18) Data: 2018-08-30 Nr referencyjny: OR-ZP-262-2-7/18 Przedmiotem zamówienia jest Organizacja wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Dziennik podawczy, w terminie do dnia 07  września 2018  r. do godz. 09:30.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr OR-ZP-270-1/16 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 16 lutego 2016 r., w trybie zaproszenia do składania ofert, określonego w § 7 przedmiotowego Zarządzenia oraz szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności określonych w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych.


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl