Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-7/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-7/18) Data: 2018-09-10
Organizacja wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-8/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-8/18) Data: 2018-08-31
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-17/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-17/18) Data: 2018-08-21
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-15/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-15/18) Data: 2018-08-07
PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-14/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-14/18) Data: 2018-07-06
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-12/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-12/18) Data: 2018-07-09
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o braku udzielenia zamówienia publicznego (OR-ZP-261-13/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-13/18) Data: 2018-07-02
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, II oraz III postępowania
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-9/18) Data: 2018-06-26
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, II, III i V oraz braku udzielenia zamówienia publicznego w części IV (O...
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-10/18) Data: 2018-06-04
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-10/18) Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-11/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-11/18) Data: 2018-06-11
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-8/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/18) Data: 2018-05-18
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla asystentów rodziny, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II postępowania oraz braku udzielenia zamówienia w części III postępow...
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-7/18) Data: 2018-05-08
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o braku udzielenia zamówienia publicznego (OR-ZP-261-6/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-6/18) Data: 2018-05-08
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-271-2-6/16)
Nr referencyjny: ((OR-ZP-271-2-6/16)) Data: 2016-06-06
Usługa zaprojektowania, uruchomienia i wdrożenia regionalnego portalu internetowego dedykowanego ekonomii społecznej Pokaż szczegóły >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl