Załaduj kalendarz

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

26.01.2018


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl