Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Dziecko i rodzina

Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny rozumiane w kontekście oddziaływań profilaktycznych skierowane jest do osób prawidłowo realizujących swoje funkcje w społeczeństwie, a jego celem jest wspomaganie prawidłowych procesów rozwoju psychicznego i społecznego. Zadaniem tego rodzaju działań jest tworzenie nawyków prozdrowotnych, motywowanie do zachowań wspierających zdrowie i tworzenie warunków do aktywności.

Oddziaływania realizowane są poprzez:

  • wdrażanie standardów wspierania rodziny, zgodnych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w strukturach lokalnych województwa małopolskiego;
  • rozwijanie współpracy ponadresortowej oraz koordynacji podejmowanych działań na rzecz rodziny na poziomie lokalnym;
  • udzielanie wszechstronnego wsparcia rodzinie, z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy, w kierunku wzmocnienia funkcjonowania rodziny;
  • promowanie i wsparcie w tworzeniu programów aktywności lokalnej,
  • rozwijanie kompetencji zawodowych służb systemu, szczególnie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym:


Rok 2015:

Szkolenie pn. "Procedura odebrania dziecka z rodziny. Praca z rodziną w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmując się realizacji tego typu działań dostrzega w nich szansę zapobiegania kryzysom w rodzinie i skutecznie przeciwdziała zaistnieniu trwałych dysfunkcji.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl