Załaduj kalendarz

Inkubator Dostępności

Aktualności

O KONKURSIE NA INNOWACJE SPOŁECZNE - kilka podpowiedzi

Już od 16 marca 2020 czekamy na Państwa zgłoszenia w naborze pomysłów innowacyjnych.

Do tej pory w trakcie konsultacji z potencjalnymi innowatorami pojawiło się kilka kwestii, które budzą szczególne zainteresowanie. Mogą zainteresować też Państwa.

linia

CO TERAZ?

  • termin składania Kart innowacji społecznej w naborze to 16-30 marca 2020 r.
  • Karty składane są wyłącznie drogą elektroniczną
  • decyduje data wpływu wniosku do ROPS w Krakowie
  • Kartę innowacji społecznej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabor.id@rops.krakow.pl
  • Karta innowacji społecznej powinna być wysłana w 2 wersjach: nieedytowalnej wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w wersji edytowalnej.
  • Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 Kartę innowacji społecznej, przy czym każda z nich musi dotyczyć innej innowacji.

linia

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY INNOWACJI SPOŁECZNEJ

W części III Karty Innowacji Społecznej - OPIS ZGŁASZANEJ INNOWACJI proszę zwrócić uwagę na pole Cel i założenia innowacji.

KIS


Na grafice znajduje się zdjęcie części III Karty innowacji społecznej z zaznaczonym punktem "Cel i założenia innowacji. Strzałka wskazuje pole: "To w tym miejscu opisujesz swoją innowację. Przedstaw pomysł tak, żeby zrozumiał go nieznajomy, który nigdy z Tobą nie rozmawiał i nie wie czy zajmujesz się na co dzień".

PRAWA AUTORSKIE

Kolejnym tematem, na który chcemy zwrócić Państwa uwagę to prawa autorskie do efektów innowacji po zakończeniu testowania.

Po zakończeniu realizacji innowacji, każdy z Innowatorów zobowiązany jest nieodpłatnie przenieść autorskie prawa majątkowe na Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Autorskie prawa majątkowe dotyczą korzystania z wszelkich utworów / modeli, produktów, które powstałych w trakcie realizowania Innowacji.

Twórca innowacji będzie mógł korzystać z wypracowanej innowacji na podstawie nieodpłatnej licencji albo sublicencji.


PA_1111

prawa_autor_3

Na grafice znajduje się zdjęcie części wzoru umowy o powierzenie grantu z zaznaczonym numerem paragrafu 9 odnoszącego się do praw autorskich i podkreślonym punktem 3: "Grantobiorca zobowiązuje się w ramach w odrębnej umowy nieodpłatnie przenieść na rzecz Grantodawcy autorskie prawa majątkowe do korzystania z wszelkich utworów powstałych w ramach realizowania przez Grantobiorcę niniejszej umowy co najmniej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2".

KRYTERIA OCENY

Karty innowacji społecznej przejdą trzystopniowy proces oceny:


1)    Etap 1 – ocena formalna,

2)    Etap 2 – ocena merytoryczna,

3)    Etap 3 – ocena strategiczna.

Na etapie oceny merytorycznej Rada Innowacji Społecznych weźmie pod uwagę 4 kryteria. 

kryteria

Na grafice zostały wymione  kryteria oceny merytorycznej: nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań, trafności względem rzeczywistych potrzeb grup docelowych, efektywność (prognozowany wpływ, zmiana względem standardowych rozwiązań, optymalizacja), skalowalność pomysłu (wykonalność i możliwość jego upowszechnienia).

Ostateczną ocenę będzie stanowić suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej i strategicznej.

linia

Masz wątpliwości? Chcesz omówić swój pomysł? Upewnić się czy Twoje rozwiązanie zwiększa innowacyjność i dostępność?

Zgłoś się na konsultacje:

  • telefoniczne
  • e- mailowe
  • Webinaria
  • Skype

Czekamy na Ciebie pod numerem tel. 12 422 06 36 w. 34 lub e-mailem: drojek@rops.krakow.pl.

Więcej informacji na temat Inkubatora Dostępności i możliwości otrzymania grantu na innowacje społeczne znajdziecie Państwo na stronie www.rops.krakow.pl w zakładce Inkubator Dostępności / NABORY.

 Jak wypełnić Kartę innowacji społecznych krok po kroku - PREZENTACJA

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl