Załaduj kalendarz

Inkubator Dostępności

O projekcie


FE_PL_UE_mini

Grafika przedstawia: logo Funduszy Europejskich, logo Rzeczpospolita Polska, logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań, które mają na celu podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Warunkiem powodzenia tego zadania jest zaangażowanie w kreowanie pomysłów na nowe formy pomocy osób i instytucji o zróżnicowanym bagażu doświadczeń, które bazując na potencjale współpracy i otwartości na zmiany, tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

To z myślą o nich, o innowacjach społecznych, powstał projekt Inkubator Dostępności realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Zadaniem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Innowacje społeczne w ramach projektu będziemy wspierali poprzez udzielanie grantu (maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach projektu Inkubator Dostępności poszukujemy Innowatorów którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa złożone z wymienionych członków.

Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu powinny ułatwiać funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług lub być produktami czy metodami pracy, które ułatwią aktywne życie.

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. w całej Polsce.

Wartość projektu wynosi 3 969 486,05 zł.

Wszelkie informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie grantu są dostępne w zakładce „Aktualności”. Szukajcie nas na Facebooku https://www.facebook.com/ROPS.Krakow/

id_logo__9_

Grafika przedstawia 4 panele prezentujące kolejne działania "Inkubatora Dostępności": WYTWÓRNIA: docieranie do potencjalnych INNOWATORÓW, wybór Grantobiorczyń i Grantobiorców. MONTAŻOWNIA: opracowanie specyfikacji wyłonionych innowacji społecznych, podpisanie umów i wypłata grantów, wsparcie i obserwacja realizacji innowacji społecznych (etap przygotowania prototypów i testu), rozliczanie i jakościowy odbiór efektów innowacji społecznych. PRACOWNIA: Wsparcie indywidualne GRB, wsparcie grupowe GRB. ROZGŁOŚNIA: wybór rozwiązań do upowszechnienia, przygotowanie ostatecznych wersji upowszechnianych innowacji społecznych, upowszechnianie na szeroką skalę dopracowanych innowacji społecznych, upowszechnianie focusowane (na wzór B2B, B2C).

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl