Załaduj kalendarz

Innowacje społeczne

Pozostałe innowacje społeczne MIIS

CZTERY ZMYSŁY TEATRU

Spektakl/instalacja oparty o wielozmysłowe doświadczanie świata – z wyłączeniem zmysłu wzroku – dzięki czemu osoby widzące i niewidzące odbierają inscenizację na tych samych warunkach.


NA CZYM POLEGA

Innowacja jest nowym unikalnym, uniwersalnym i skalowanym, w zależności od rodzaju instytucji kultury, rozwiązaniem formalno-artystycznego, które dostarcza nową jakość uczestniczenia w wydarzeniu teatralnym przez osoby niewidome, niedowidzące i widzące jednocześnie.

Dzięki temu pomysłowi możliwe jest odciążenie opiekunów osób zależnych, którzy nie muszą asystować podczas uczestniczenia w wydarzeniu; ponadto możliwa jest realna integracja społeczna. Stworzony model ma ułatwić konstruowanie i realizowanie spektakli opierających się na syntetycznym doświadczeniu, nazywanym doświadczeniem site specific, w ramach których odbiorca, zarówno zdrowy, jak i niepełnosprawny, może wejść w materię teatralną i doświadczyć jej.

Instalacja oddziałuje kompleksowo na wszystkie zmysły, tj. słuch, zapach, dotyk, smak.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby niewidzące i słabowidzące na tych samych warunkach co odbiorca bez dysfunkcji wzroku.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Z rozwiązania mogą skorzystać przede wszystkim teatry i domy kultury, które chcą poszerzyć repertuar o spektakle oparte na formule wielozmysłowości i otworzyć się na nową grupę odbiorców - osoby z dysfunkcją wzroku - nie tylko poprzez audiodyskrypcję.

INNOWATOR

Teatr Ludowy w Krakowie

4_zmys__y

 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl