Załaduj kalendarz

Innowacje społeczne

Pozostałe innowacje społeczne MIIS

POMOCNIK OSOBY NIEWIDOMEJ- OPASKA NA ŚRODKI HIGIENICZNE

Podręcznik stworzony przez osoby niewidzące i słabowidzące, który umożliwia samodzielne wykonanie oznaczeń na przedmioty codziennego użytku.

NA CZYM POLEGA

„Pomocnik osoby niewidomej” stanowi inspirację i instruktaż, jak niskim nakładem finansowym, w ramach posiadanych zasobów – wykonać opaski na produkty codziennego użytku, które pozwolą osobom niewidomym i słabowidzącym bezpiecznie korzystać ze środków higienicznych. Poradnik ma formę broszury ze zdjęciami oraz tekstem, a także opracowanie audio, aby umożliwić dostępność treści dla osób niedowidzących/ niewidomych, które chciałyby bez wsparcia opiekuna wykonać samodzielnie oznaczenia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby niewidzące i słabowidzące.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Z rozwiązania mogą skorzystać placówki organizujące i świadczące pomoc dla osób z dysfunkcją wzroku (z powodu niepełnosprawności lub wieku), organizacje pozarządowe a nawet osoby indywidualne, chcące ułatwić funkcjonowanie osobom z dysfunkcją wzroku w swoim otoczeniu.

INNOWATOR

Małgorzata Kuś

pomocnik_ON

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl