Załaduj kalendarz

Innowacje społeczne

Pozostałe innowacje społeczne MIIS

VIPANDE

Aplikacja umożliwiająca wstępną, domową diagnostykę najczęstszych chorób wieku podeszłego.


NA CZYM POLEGA

Narzędzie pozwala dostarczyć seniorowi i jego opiekunom: usługę monitorującą samopoczucie („well-being”) wyposażoną w algorytmy identyfikujące symptomy postępowania choroby, dostęp do informacji instruktażowych oraz dostęp do raportów i statystyk możliwych do przekazania lekarzowi prowadzącemu. Pozytywnym efektem aplikacji będzie: wczesne wykrywanie zaostrzeń lub niedostatecznie kontrolowanych najczęstszych schorzeń przewlekłych występujących wśród starzejącego się społeczeństwa w Polsce

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby niepełnosprawne wymagające usług asystenckich przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim. Osoby starsze wymagające opieki w miejscu zamieszkania i ich opiekunowie.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Z rozwiązania mogą skorzystać przychodnie, w tym przyszpitalne (szczególnie geriatryczne), placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lekarze pierwszego kontaktu w ramach swojej praktyki i przede wszystkim osoby indywidualne - seniorzy w ramach własnego dbania o zdrowie.

INNOWATOR

Łukasz Malicki, Karolina Piotrowicz

vipande

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl